Kaavin teollistumisen juuret ovat 1960-luvulla, jolloin Luikonlahdessa aloitettiin kaivostoiminta. Kaivostoiminnan loppuessa 1980-luvulla kunnassa tartuttiin elinkeinopoliitiikkaan vahvalla otteella.

Nyt kunnassamme on yli 200 teollista työpaikkaa, jotka on valtaosin luotu 1980- ja 1990-luvuilla. Tärkeimmät tuotannonalat alkutuotannon lisäksi ovat metalli- ja kaivannaisteollisuus sekä ja muoviteollisuus.

Uusien pysyvien työpaikkojen synty kertoo yrittäjäystävällisyydestä, mutta myös realistisesta ilmapiiristä kunnassa.