Ympäristönsuojelu

Ympäristölautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on terveellisen, viihtyisän ja virikkeitä antavan elinympäristön turvaaminen.

Ympäristösihteerin tehtäviin sisältyvät myös maa-aineslain mukaiset valvonta- ja lupa-asiat.
 

Ympäristönsuojelumääräykset 
Kunnalliset jätehuoltomääräykset (Savo-Pielisen jätelautakunta) 
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

 

Yhteystiedot:

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri
puh. 040 172 3588

Teknisen osaston yhteystiedot