Sosiaalipalvelut

Sosiaalitoimiston ja työntekijöiden palveluajat vuonna 2019
Sosiaalitoimisto on avoinna ainoastaan ajanvarauksella. Sosiaalitoimiston palveluihin ajat varataan suoraan työntekijöiltä. Aikuissosiaalityöhön ajanvaraukset on tehtävä puhelimitse ma – pe klo 9.00 – 15.00 ja lastensuojeluun ma-pe klo 9.00- 11.00.


Hyvinvointikertomus 2017-2020 (valt. liite)
Hyvinvointikertomus 2017-2020 (hyvinvointikertomus.fi -sivustolla)

Vanhusneuvosto 

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies toimii julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon piirissä. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan sovittelijana. Neuvonta, avustaminen ja asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksen seuraaminen kuuluvat myös sosiaaliasiamiehen työhön.
Kuopion kaupunki on sopinut Kaavin kunnan kanssa sosiaaliasiamiespalvelujen tuottamisesta.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot
 
Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämisperusteet

 

Perusturvalautakunnan hyväksymät palveluseteliyrittäjät

 

Yhteystiedot

sosiaalijohtaja,
puh. 040 502 5827

palvelusihteeri,
puh. 040 700 2108

Sosiaaliosaston yhteystiedot