Yksityistiet

Kaavilla yksityistiehallintoa koskevien tehtävien hoito kuuluu tekninen/ympäristölautakunnalle.

Yksityisteiden avustusten hakuaika ilmoitetaan vuosittain paikallislehdessä ja www.kaavi.fi/ajankohtaista

  • Avustettavan yksityistien on oltava ympärivuoden asutun kiinteistön pääsytie vähintään 500 m matkalta.
  • Avustushakemuksiin on liitettävä tositteisiin perustuva selvitys edellisen vuoden tienpidon tuloista ja menoista (tilinpäätös).

Tiekunnan ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot on oltava yksityistierekisterissä, eli milloin tiekunta on ilmoitettu rekisteriin. (Yksityistielaki § 50). Yksityistiet, joita ei ole rekisteröity tiekunnaksi ei avusteta kunnan toimesta vuodesta 2021 alkaen.

 

Avustusasioissa palvelee:
Palvelusihteeri 
puh. 040 760 0186

Yksityistieasioissa palvelee
Tekninen johtaja
puh. 044 753 0287

Teknisen osaston yhteystiedot