Yksityistiet

Kaavilla yksityistiehallintoa koskevien tehtävien hoito kuuluu tekninen ja ympäristölautakunnalle.

Yksityisteiden avustusten hakuaika ilmoitetaan vuosittain paikallislehdessä ja Kaavin kunnan verkkosivuilla.

Kaavin kunnan yksityistievustukset tulevat haettavaksi vuosittain. Seuraavan kerran Kaavin kunnan yksityistieavustukset tulevat haettavaksi vuonna 2024.

  • Avustettavan yksityistien on oltava ympärivuoden asutun kiinteistön pääsytie vähintään 500 m matkalta.
  • Avustushakemuksiin on liitettävä tositteisiin perustuva selvitys edellisen vuoden tienpidon tuloista ja menoista (tilinpäätös).

Tiekunnan ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot on oltava yksityistierekisterissä, eli milloin tiekunta on ilmoitettu rekisteriin. (Yksityistielaki § 50). Yksityistiet, joita ei ole rekisteröity tiekunnaksi ei avusteta kunnan toimesta vuodesta 2021 alkaen.

 

Avustusasioissa palvelee:
Palvelusihteeri 
puh. 040 760 0186

Yksityistieasioissa palvelee
Tekninen johtaja
puh. 044 753 0287

Teknisen osaston yhteystiedot