Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja
28.1.2020 § 1 (nähtävillä 19.2.2020 saakka)


Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
28.1.2020 § 1 (nähtävillä 19.2.2020 saakka)
17.2.2020 § 1 (nähtävillä 9.3.2020 saakka)

Sosiaalijohtaja
 

Kunnaninsinööri
7.2.2020 § 7 (nähtävillä 28.2.2020 saakka)


Rehtori
 

Ympäristösihteeri