Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Päätöksiä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja

 

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja

21.4.2021 § 2 (pdf) (nähtävillä 13.5.2021 saakka)
21.4.2021 § 6 (pdf) (nähtävillä 13.5.2021 saakka)

4.5.2021 § 3 (pdf) (nähtävillä 26.5.2021 saakka)

 

Sivistystoimenjohtaja
 

Sosiaalijohtaja

13.4.2021 § 14 (pdf) (nähtävillä 4.5.2021 saakka)

16.4.2021 § 15 (pdf) (nähtävillä 7.5.2021 saakka)

28.4.2021 § 16 (pdf) (nähtävillä 21.5.2021 saakka)

29.4.2021 § 17 (pdf) (nähtävillä 21.5.2021 saakka)

3.5.2021 § 18 (pdf) (nähtävillä 24.5.2021 saakka)

 

Kunnaninsinööri
15.4.2021 § 3 (pdf)


Rehtori

 

Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri
Julkipanoilmoitus 22.4.2021, rakennuslupa, toimenpidelupa, toimenpideilmoitukset, purkuilmoitus (pdf), (nähtävillä 7.5.2021 saakka)
Julkipanoilmoitus 29.4.2021, toimenpidelupa, rakennuslupa, toimenpideilmoitukset (pdf), (nähtävillä 14.5.2021 saakka)
Julkipanoilmoitus 6.5.2021, rakennuslupa (pdf), (nähtävillä 21.5.2021 saakka)

Hallintokoordinaattori