Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Päätöksiä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja

 

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja

 

Sivistystoimenjohtaja
 

Sosiaalijohtaja

8.7.2021 § 37 (pdf) (nähtävillä 29.7.2021 saakka)

8.7.2021 § 38 (pdf) (nähtävillä 29.7.2021 saakka)

9.7.2021 § 39 (pdf) (nähtävillä 30.7.2021 saakka)

Kunnaninsinööri

7.7.2021 § 5 (pdf) (nähtävillä 28.7.2021 saakka)

7.7.2021 § 6 (pdf) (nähtävillä 28.7.2021 saakka)

19.7.2021 § 7 (pdf) (nähtävillä 9.8.2021 saakka)

 

Rehtori

 

Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri

Julkipanoilmoitus, 22.7.2021, rakennuslupa ja toimenpideluvat (pdf) (nähtävillä 6.8.2021 saakka)

 

 

Hallintokoordinaattori