Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Hallintojohtaja
- 9.10.2018 § 2 (nähtävillä 1.11.2018 saakka)
- 16.10.2018 § 2 (nähtävillä 7.11.2018 saakka)

Kunnanjohtaja
- 3.10.2018 § 12 (nähtävillä 25.10.2018 saakka)
- 22.10.2018 § 13 (nähtävillä 13.11.2018 saakka)

Sivistystoimenjohtaja

Sosiaalijohtaja
 

Taloussihteeri
 

Kunnaninsinööri
- 24.9.2018 § 6
- 24.9.2018 § 7

Rehtori

Ympäristösihteeri