Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Hallintojohtaja
 

Kunnanjohtaja
- 8.5.2018 § 8 (nähtävillä 7.6.2018 saakka)

Sivistystoimenjohtaja
- 8.5.2018 § 3 / 2v. (nähtävillä 29.5.2018 saakka)
- 8.5.2018 § 4 /2 v. (nähtävillä 29.5.2018 saakka)

Sosiaalijohtaja

Talous- ja suunnittelusihteeri
 

Kunnaninsinööri
- 8.5.2018 § 1 (nähtävillä 29.5.2018 saakka)
- 16.5.2018 § 3 (nähtävillä 6.6.2018 saakka)

Ympäristösihteeri