Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja


Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
 

Sosiaalijohtaja
 

Kunnaninsinööri
3.1.2020 § 1 (nähtävillä 24.1.2020 saakka)
17.1.2020 § 3 (nähtävillä 7.2.2020 saakka)


Rehtori
9.1.2020 § 1 (nähtävillä 30.1.2020 saakka)
 

Ympäristösihteeri