Viranhaltijapäätökset 1.6.2017 lukien

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Hallintojohtaja, päivitetty 5.7.2017

Kunnanjohtaja, päivitetty 26.9.2017
Kunnanjohtaja, päivitetty 26.10.2017

Sivistystoimenjohtaja

Sosiaalijohtaja, päivitetty 15.9.2017

Talous- ja suunnittelusihteeri, päivitetty 20.9.2017

Tekninen johtaja, päivitetty 14.11.2017

Ympäristösihteeri, päivitetty 30.8.2017