Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Hallintojohtaja
- 29.6.2018 § 2 (nähtävillä 20.7.2018 saakka)
- 4.7.2018 § 5 (nähtävillä 26.7.2018 saakka)
- 4.7.2018 § 6 (nähtävillä 26.7.2018 saakka)

Kunnanjohtaja

Sivistystoimenjohtaja
- 20.7.2018 § 15 (nähtävillä 10.8.2018 saakka)
- 20.7.2018 § 16 (nähtävillä 10.8.2018 saakka)
- 20.7.2018 § 17 (nähtävillä 10.8.2018 saakka)
- 20.7.2018 §§ 18-19 (nähtävillä 10.8.2018 saakka)

Sosiaalijohtaja
- 9.7.2018 § 41 (nähtävillä 31.7.2018 saakka) 

 

Talous- ja suunnittelusihteeri
 

Kunnaninsinööri
 

Ympäristösihteeri