Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Päätöksiä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja


Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
 

Sivistystoimenjohtaja
23.11.2020 § 7 (pdf) (nähtävillä 14.12.2020 saakka)
 

Sosiaalijohtaja
10.11.2020 § 17 (pdf) (nähtävillä 1.12.2020 saakka)
13.11.2020 § 18 (pdf) (nähtävillä 8.12.2020 saakka)

 

Kunnaninsinööri
16.11.2020 § 19 (pdf) (nähtävillä 7.12.2020 saakka)

Rehtori


Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri
Julkipanoilmoitus 19.11.2020 rakennus-/toimenpideluvat (pdf)
Julkipanoilmoitus 26.11.2020 rakennus-, toimenpide-, maisematyöluvat ja toimenpideilmoitus (pdf)
Julkipanoilmoitus 27.11.2020 toimenpidelupa (pdf)