Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja 
- 24.6.2019 § 8 (nähtävillä 16.7.2019 saakka)
- 26.6.2019 § 10 (nähtävillä 17.7.2019 saakka)
- 10.7.2019 § 5 (nähtävillä 31.7.2019 saakka)

Sosiaalijohtaja

Taloussihteeri
 

Kunnaninsinööri
- 1.7.2019 § 10 (nähtävillä 22.7.2019 saakka)
- 1.7.2019 § 11 (nähtävillä 22.7.2019 saakka)

Rehtori 

Ympäristösihteeri