Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Hallintojohtaja


Kunnanjohtaja

 

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
- 5.3.2019 § 1 (nähtävillä 26.3.2019 saakka)


Sosiaalijohtaja
 

Taloussihteeri
 

Kunnaninsinööri
- 6.3.2019 § 2 (nähtävillä 26.3.2019 saakka)
- 15.3.2019 § 3 (nähtävillä 4.4.2019 saakka)


Rehtori 
 

Ympäristösihteeri