Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja
30.3.2020 § 2 (nähtävillä 21.4.2020 saakka)

 

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
23.3.2020 § 4 (nähtävillä 13.4.2020 saakka)
24.3.2020 § 5 (nähtävillä 14.4.2020 saakka)
2.4.2020 § 2 (nähtävillä 23.4.2020 saakka)


Sosiaalijohtaja

 

Kunnaninsinööri
- 24.3.2020 § 11 (nähtävillä 14.4.2020 saakka)
 

Rehtori
 

Ympäristösihteeri