Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Hallintojohtaja

Kunnanjohtaja
- 12.2.2018 § 3 (nähtävillä 6.3.2018 saakka)
- 12.2.2018 § 4 (nähtävillä 6.3.2018 saakka)

Sivistystoimenjohtaja

Sosiaalijohtaja

- 26.2.2018 § 7 (nähtävillä 20.3.2018 saakka)

Talous- ja suunnittelusihteeri

Tekninen johtaja

Ympäristösihteeri