Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Päätöksiä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja

 

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja

 

Sivistystoimenjohtaja
 

Sosiaalijohtaja

viranhaltijapäätös § 45 ( pdf, nähtävillä 9.11.2021)

Kunnaninsinööri
 

Rehtori

 

Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri

Julkipanoilmoitus, 21.10.2021, jatkolupa ja toimenpideilmoitus (pdf) (nähtävillä 5.11.2021 saakka)

 

Hallintokoordinaattori