Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Päätöksiä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja
Päätösluettelo (pdf)


Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
 

Sivistystoimenjohtaja
8.9.2020 § 4 (pdf) (nähtävillä 29.9.2020 saakka)
30.9.2020 § 5 (pdf) (nähtävillä 21.10.2020 saakka)
 

Sosiaalijohtaja
30.9.2020 § 15 (pdf) (nähtävillä 21.10.2020 saakka)

 

Kunnaninsinööri

Rehtori


Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri

Päätös meluilmoituksesta, (pdf) joka kuulutettu kunnan nettisivulla
ja ilmoitustaululla 14.-28.8.2020

Rakennusluvat:
10.9.2020 (pdf) (nähtävillä 25.9.2020 saakka)
24.9.2020 (pdf) (nähtävillä 9.10.2020 saakka)