Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja
- 25.4.2019 § 10 (nähtävillä 16.5.2019 saakka)
- 16.5.2019 § 11 (nähtävillä 7.6.2019 saakka)

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja 

Sosiaalijohtaja
-17.5.2019 § 15 (nähtävillä 10.6.2019 saakka)

Taloussihteeri
 

Kunnaninsinööri
- 9.5.2019 § 6 (nähtävillä 30.5.2019 saakka)
- 10.5.2019 § 7 (nähtävillä 31.5.2019 saakka)
- 23.5.2019 § 8 (nähtävillä 14.6.2019 saakka)


Rehtori 
 

Ympäristösihteeri
- 22.5.2019 § 1