Viranhaltijapäätökset 1.6.2017 lukien

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Hallintojohtaja, päivitetty 5.7.2017

Kunnanjohtaja, päivitetty 4.7.2017

Sivistystoimenjohtaja

Sosiaalijohtaja

Talous- ja suunnittelusihteeri

Tekninen johtaja, päivitetty 4.7.2017