Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Hallintojohtaja
- 10.1.2018 § 1, nähtävillä 11.1.-1.2.2018

Kunnanjohtaja
- 3.1.2018 § 1, nähtävillä 3.1.-24.1.2018
- 4.1.2018 § 2, nähtävillä 4.1.-25.1.2018

Sivistystoimenjohtaja
- 28.12.2017 § 16, nähtävillä 2.1.-23.1.2018
- 11.1.2018 § 1, nähtävillä 12.1.-2.2.2018
- 12.1.2018 § 2, nähtävillä 12.1.-2.2.2018

Sosiaalijohtaja

Talous- ja suunnittelusihteeri
- 8.1.2018 § 1, nähtävillä 9.1.-29.1.2018

Tekninen johtaja, nähtävillä 17.1.2018 saakka

Ympäristösihteeri