Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Päätöksiä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.

 

Kunnanjohtaja

 

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja

 

Sivistystoimenjohtaja

Viranhaltijapäätös 30.9.2022 § 3 (pdf, nähtävillä 24.10.2022 saakka)

Sosiaalijohtaja

Viranhaltijapäätös 30.9.2022 § 27 (pdf, nähtävillä 4.11.2022 saakka)

Viranhaltijapäätös 30.9.2022 § 28 (pdf, nähtävillä 4.11.2022 saakka)

Viranhaltijapäätös 5.9.2022 § 23 (pdf, nähtävillä 5.10.2022 saakka)

Viranhaltijapäätös 5.9.2022 § 24 (pdf, nähtävillä 5.10.2022 saakka)

Viranhaltijapäätös 5.9.2022 § 25 (pdf, nähtävillä 5.10.2022 saakka)

Viranhaltijapäätös 19.8.2022  (pdf, nähtävillä 19.9.2022 saakka)

Kunnaninsinööri
 

Rehtori
 

Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri

 

Hallintokoordinaattori