Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Päätöksiä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja
 

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
3.2.2021 § 1 (pdf) (nähtävillä 24.2.2021 saakka)
9.2.2021 § 2 (pdf) (nähtävillä 2.3.2021 saakka)
17.2.2021 § 4 (pdf) nähtävillä 11.3.2021 saakka)


Sivistystoimenjohtaja
 

Sosiaalijohtaja
22.2.2021 § 8 (pdf) (nähtävillä 17.3.2021 saakka)

Kunnaninsinööri


Rehtori

 

Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri
Julkipanoilmoitus 10.2.2021, maisematyölupa ja toimenpidelupa (pdf)
Julkipanoilmoitus 16.2.2021, rakennusluvat, toimenpideilmoitukset, purkuilmoitus (pdf)

 

Hallintokoordinaattori
19.2.2021 § 1 (pdf), nähtävillä 28.3.2021 saakka)