Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja


Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
29.11.2019 § 6 (nähtävillä 23.12.2019)

9.12.2019 § 16 (nähtävillä 30.12.2019)

9.12.2019 § 17 (nähtävillä 30.12.2019)


Sosiaalijohtaja
 

Kunnaninsinööri

Rehtori
 

Ympäristösihteeri