Viranhaltijapäätökset

Kaavin kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei julkaista verkossa.


Kunnanjohtaja
Yksinyrittäjän avustukset 

 

Hallinto- ja sivistystoimenjohtaja
16.6.2020 § 3 (nähtävillä 7.7.2020 saakka) 
16.6.2020 § 4 (nähtävillä 7.7.2020 saakka)
2.7.2020 § 13  (nähtävillä 24.7.2020 saakka)

Sivistystoimenjohtaja
8.7.2020 § 3 (nähtävillä 29.7.2020 saakka)


Sosiaalijohtaja
3.7.2020 § 11 (nähtävillä 27.7.2020 saakka)
3.7.2020 § 12 (nähtävillä 27.7.2020 saakka)

 

Kunnaninsinööri

 

Rehtori
 

Rakennustarkastaja/ympäristösihteeri
Rakennusluvat:
22.6.2020 (nähtävillä 6.7.2020 saakka)
29.6.2020 (nähtävillä 14.7.2020 saakka)