Vesi- ja viemärilaitos

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon:

Kun haluat liittyä vesi- ja viemärilaitokseen, ota hyvissä ajoin (mielellään jo rakennusluvan hakemisen yhteydessä) yhteys tekniseen johtajaan, puh. 044 753 0287. Vesi- ja viemärilaitos rakentaa talojohdot kiinteistön rajalle ja tekee laitokseen liittyvät sopimukset.


Kaavin kunnan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot voimassa 1.5.2017 alk. (pdf)
Kaavin kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja Somparannan vesi- ja viemärilaitoksen taksa (pdf)

Kaavin kunta, vesilaitos, jatkuva valvontatutkimus
verkostovesi, näytteet otettu 8.5.2023, testausseloste (pdf)

Kaavin kunta, Somparanta, jatkuva valvontatutkimus
verkostovesi, näytteet otettu 5.9.2022, testausseloste (pdf)
 

Maarianvaaran vesiosuuskunta, näytteet otettu 5.9..2022, testausseloste (pdf)

 

Vesiosuuskunnat ja yhteyshenkilöt Kaavin haja-asutusalueella:

Kaavin kunnan vesi- ja viemärilaitoksen taksa vesiosuuskunnille (pdf)
Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluerajat (pdf)
 

Kortteinen-Rasimäki vesiosuuskunta, Sari Nykänen, pj. 0400 374 985,
Helena Järvikylä, siht. 0400 222218, kora.vesiosuuskunta@gmail.com

Kotakylän vesiosuuskunta, puh. 045 133 8086, kotakylanvesiosuuskunta@gmail.com 

Losomäki-Mäntyjärvi vesiosuuskunta, Veijo Riekkinen, puh. 050 3315 377, veijo.riekkinen@outlook.com

Luikonlahden vesiosuuskunta, Hannu Kannel, puh. 040 417 6149, luikonlahdenvok@gmail.com

Maarianvaaran vesiosuuskunta, Juha-Matti Savolainen, puh. 0400 924 621, j-m.savolainen@elisanet.fi 


 

 

 

 

Vuoto talojohdossa tai katualueella:
Ota yhteys puh. 0400 427 151

Vesi- ja viemärilaitoksen johtaja:
Tekninen johtaja
puh. 044 753 0287

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja:
puh. 0400 432 734

Veden laatuun liittyvistä asioista voi tiedustella Koillis-Savon Vesi Oy:n toimitusjohtaja Hannu Piriseltä, puh. 040 660 9060.

Laskutukseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä puh. 040 760 0186 tai maija.sihvonen@kaavi.fi .

Teknisen osaston yhteystiedot