Vesi- ja viemärilaitos

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon:

Kun haluat liittyä vesi- ja viemärilaitokseen, ota hyvissä ajoin jo rakennusluvan hakemisen yhteydessä yhteys tekninen johtaja Jouko Korhoseen, puh. 040 148 3808. Vesi- ja viemärilaitos rakentaa talojohdot kiinteistön rajalle ja tekee laitokseen liittyvät sopimukset.


Kaavin kunnan vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot voimassa 1.5.2017 alk.

Kaavin kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja Somparannan vesi- ja viemärilaitoksen taksa

Kaavin kunta, vesilaitos, jatkuva valvontatutkimus
verkostovesi, näytteet otettu 24.1.2017, testausseloste
 

Vesiosuuskunnat ja yhteyshenkilöt Kaavin haja-asutusalueella:

Kaavin kunnan vesi- ja viemärilaitoksen taksa vesiosuuskunnille

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluerajat

Kortteinen-Rasimäki vesiosuuskunta, Mia Räsänen, pj. 050 571 0986,
Helena Järvikylä, siht. 0400 222218, kora.vesiosuuskunta@gmail.com

Kotakylän vesiosuuskunta, Erkki Tirkkonen, puh. 040 037 2208

Maarianvaaran vesiosuuskunta, Pertti Räsänen, puh. 040 706 7157

Luikonlahden vesiosuuskunta, Pirjo Pursiainen, puh. 040 417 6149

 

 

 

Vuoto talojohdossa tai katualueella:
Ota yhteys puh. 044 753 02 87

Vesi- ja viemärilaitoksen johtaja:
Tekninen johtaja 
puh. 040 148 3808

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja:
puh. 0400 432 734

Veden laatuun liittyvistä asioista voi tiedustella Koillis-Savon Vesi Oy:n toimitusjohtaja Hannu Piriseltä, puh. 040 660 9060.

Teknisen osaston yhteystiedot