Varautuminen häiriötilanteisiin

 

Kaavin kunta huolehtii asukkaille elintärkeistä palveluista myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Tälle sivulle kootaan ohjeita ja linkkejä kuntalaisen omatoimiseen varautumiseen ja toimintaan erilaisissa poikkeavissa tilanteissa. Sivustoa päivitetään.

 

Mitä on häiriötilanne ja poikkeusolot? 

Häiriötilanne on uhka tai tapahtuma, joka vaarantaa yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja tai strategisia tehtäviä ja jonka hallinta edellyttää viranomaisten ja muiden toimijoiden tavanomaista laajempaa tai tiiviimpää yhteistoimintaa ja viestintää. 

Ongelmia aiheuttavia häiriötilanteita voivat olla  mm. laajat ja pitkäkestoiset sähkönjakelun tai tietojärjestelmähäiriöt, poikkeukselliset sääolosuhteet kuten myrskyt tai esimerkiksi vesihuollon järjestelmien vakavat häiriöt.

Poikkeusolot on puolestaan valmiuslaissa tarkoitettu yhteiskunnan tila, jossa on niin paljon tai niin vakavia häiriöitä tai uhkia, että on tarpeen mahdollistaa viranomaisten tavanomaisesta poikkeava toimivaltuuksien käyttö. Tällaisia voivat olla mm. sota, sodan uhka, kansainvälinen kriisi tai suuronnettomuus, jolla on kansalaisiin tai maahamme vakavia vaikutuksia.

 

Varautuminen 

Varautumisella tarkoitetaan toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja mahdollisesti tarvittavat tavanomaisesta poikkeavat toimenpiteet häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Omatoiminen varautuminen on Pelastuslain ( 379/2011 14§) mukaan  yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy. 

 

Kuinka varaudun arjessa?

Jokaisessa kodissa on hyvä miettiä ja selvittää etukäteen esimerkiksi: 

Kuinka kodin saa lämmitettyä pitkän sähkökatkon aikana?
Onko kotona riittävästi ruokaa, mikäli kotoa ei pääse poistumaan pariin päivään?
Millaisia vaaratilanteita omassa kodissa saattaa kohdata?

 

Tutustu alla oleviin varautumis-ja toimintaohjeisiin

Kotivara -Marttojen ohjeita kotivaran kokoamiseen 
72 tuntia – Pärjäisitkö omin avuin?
Viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus ja ohjeita ja uutisia kotitalouksille