Vanhusten palvelut

Vanhustyö

Hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita pyritään tukemaan, auttamaan ja hoitamaan mahdollisimman pitkään heidän kodeissaan, antamalla kodinhoitoa ja tarvittavia tukipalveluja. Kun kotona selviytyminen ei mahdollistu, annetaan hyvää, yksilöllistä perushoitoa ja kuntoutusta perhehoidossa, palveluasunnoissa tai palvelukeskuksessa.

Vanhustyön strategia 2017-2020

Vanhustenhuollon työmuotoja ovat:

 

Huoli-ilmoitus

Sosiaalihuollon asiakasmaksut ja palveluseteleiden arvo 1.1.2021 alkaen 

Palvelusetelillä järjestettävät palvelut 

Virtuaalikotihoidon asiakasmaksu

Kaavin kunnan vanhuspalvelujen esite

Ruokalistat 

 

 

Yhteystiedot
 

Kirkkorannantie 2 
73600 KAAVI

Vanhustyön palveluohjaaja  
Puh. 044 753 0282

Vanhustyön palveluneuvoja
Puh. 040 703 0451

Vanhustyön sairaanhoitaja 
Puh. 040 824 6727

Palveluasunnot
Palveluasunnon hoitajat
Puh. 040 551 8340

Kotihoito

Vanhustyön palveluesimies
Puh.  040 824 6727

Vanhustyön palveluneuvoja
Puh. 040 703 0451

Kotihoidon sairaanhoitaja 
Puh. 040 584 5161

Omaishoidon tuki
Vanhustyön palveluohjaaja 
Puh. 044 753 0282

Sosiaaliosaston yhteystiedot