Vanhusten palvelut

Vanhustyö

Hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita pyritään tukemaan, auttamaan ja hoitamaan mahdollisimman pitkään heidän kodeissaan, antamalla kodinhoitoa ja tarvittavia tukipalveluja. Kun kotona selviytyminen ei mahdollistu, annetaan hyvää, yksilöllistä perushoitoa ja kuntoutusta perhehoidossa, palveluasunnoissa tai palvelukeskuksessa.

Vanhustyön strategia 2017-2020

Vanhustenhuollon työmuotoja ovat:

 

Huoli-ilmoitus

Asiakasmaksut

Palvelusetelillä järjestettävät palvelut (pdf)

Virtuaalikotihoidon asiakasmaksu

Kaavin kunnan vanhuspalvelujen esite

Ruokalistat 

 

 

Yhteystiedot

Palvelukeskus 
Kirkkorannantie 2 
73600 KAAVI

Vanhustyön palveluohjaaja  
Puh. 040 703 0451

Vanhustyön sairaanhoitaja 
Puh. 040 824 6727

Muistiyksikön hoitajat 
Puh. 0400 482 903

Tehostetun palveluasumisen hoitajat 
Puh. 040 825 6091

Päiväkeskus 
Puh. 0400 598 440

Palveluasunnot
Palveluasunnon hoitajat
Puh. 040 551 8340

Kotihoito
Vanhustyön palveluohjaaja 
Puh. 040 703 0451

Kotihoidon sairaanhoitaja 
Puh. 040 584 5161

Omaishoidon tuki
Vanhustyön palveluohjaaja 
Puh. 040 703 0451

Sosiaaliosaston yhteystiedot