Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kaavin vanhus- ja vammaisneuvosto on Kaavin kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja vammaisten sekä heitä edustavien järjestöjen/toimijoiden yhteistyöelin.

Kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvoston kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvostoon 7–12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa Kaavilla toimivia ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivia järjestöjä. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnallinen toimielin, eivätkä sen jäsenet ole muodollisesti kunnan luottamushenkilöitä.

Jäsenet:
ELÄKELIITTO
Martikainen Tauno, puheenjohtaja (040 045 47 29)
Kekäläinen Raili (040 585 5413), Nykänen Vilho (040 867 84 54)

VANHUSTENTUKIYHDISTYS
Räsänen Raija

KAAVIN SOTAVETERAANIT RY
Helena Järvikylä (0400 222 218)                      

KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Maija Räsänen (040 764 3291)

KAAVIN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY
Ritva Kuronen

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA
Julkunen Kaija (046 553 6298), varalla Elvi Heikkinen                                                                           

KAAVIN ALUESEURAKUNNAN EDUSTAJA
Pirjo Sonninen (040 488 8627)

sihteeri, 040 703 0451
 

Vanhusneuvoston toimintasääntö

Pöytäkirjat:
28.11.2019

26.2.2020

18.11.2020, 2_2020 (pdf)

24.3.2021 (pdf)