Vanhusneuvosto

Kaavin vanhusneuvosto on Kaavin kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja heitä edustavien järjestöjen/toimijoiden yhteistyöelin.

Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvoston kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus valitsee vanhusneuvostoon 7–12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhusneuvoston jäsenten tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa Kaavilla toimivia ikäihmisten parissa toimivia järjestöjä. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnallinen toimielin, eivätkä vanhusneuvoston jäsenet ole muodollisesti kunnan luottamushenkilöitä.

Jäsenet:
ELÄKELIITTO
Julkunen Kaija, puheenjohtaja (puh. 046 553 6298),
Antikainen Sanni (puh. 040 553 0265), Mönkkönen Jussi (puh. 050 554 0570)                                                

VANHUSTENTUKIYHDISTYS
Kosloff Johanna (puh. 050 541 0571)

KAAVIN SOTAVETERAANIT RY
Helena Järvikylä (puh. 0400 222 218)                      

KRISTILLISET ELÄKELÄISET
Maija Räsänen varapuh.joht. (puh.040 764 3291)

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA (2015-2016)
Elvi Heikkinen (puh. 040 513 6117), varalla Kirsti Toikka                                                                           

SEURAKUNNAN EDUSTAJA
Pirjo Sonninen (puh. 040 488 8627)

Kirsi Soininen, sihteeri, 040 703 0451, kirsi.soininen@kaavi.fi
Vanhusneuvoston toimintasääntö