Vammaispalvelut

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, heidän omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata heidän tarvitsemansa terveydenhuolto, opetus ja ohjaus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen, apuvälineiden järjestäminen sekä muu tarpeellinen toiminta ja huolenpito.

Kehitysvammatyön toimintamuotoja ovat:

  • työ- ja päivätoiminta
  • asumisen tukeminen
  • työllistymisen tukeminen avoimille työmarkkinoille 
  • laitoshoito
  • perhehoito
  • asumispalvelut


Työ- ja päivätoiminta

Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa järjestetään Kaavin Toimintakeskuksen tiloissa arkipäivisin 6h/pv.

Toimintakeskuksessa toimii myös myymälä, jossa myydään työtoiminnassa tehtyjä tuotteita, mm. mattoja, poppanoita, painettuja t-paitoja ja tyynyliinoja.

Kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään perhehoitoa ja asumispalveluja tarpeen mukaan.  Laitoshoito ja kuntoutuspalvelut järjestetään Vaalijan kuntayhtymässä.

Vaikeavammaisten palvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisten henkilöiden elinolojen seuraaminen, tarvittavien palvelujen järjestäminen ja tukitoiminta ovat keskeisiä palvelumuotoja. Palvelujen järjestäminen perustuu asiakkaan tai hänen edustajansa allekirjoittamaan hakemukseen.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Toimintakeskus

Osoite:
Koulutie 2, 73600 KAAVI 
Päivätoiminnan ohjaajat 
Puh.040 829 7809 ja 0400 852 944 

Avohuollon ohjaus 
Puh.040 700 2373


Vaikeavammaisten palvelut

Sosiaalijohtaja 
Puh.040 502 5827

 

Sosiaaliosaston yhteystiedot