Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kaavin valtuustossa on 17 valtuutettua.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet
Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata keskusarkistonhoitaja Anna-Maija Rissaselta, puh. 040 542 0540 tai
sähköposti: etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset 1.1.2018 – 31.5.2019 välisenä aikana saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla. Kutsu julkaistaan mahdollisuuksien mukaan viiteilmoituksena Koillis-Savo –lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Valtuusto 24.7.2018

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4. SOSIAALIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
  
5. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 25.7.2018.

Kaavilla 18.7.2018

  
Jorma Räsänen
valtuuston puheenjohtaja

 

                          

Lataa asiakirjat:

6_24072018_pöytäkirja


Kaavin valtuusto 1.6.2017-31.5.2021

Valtuuston puheenjohtajana 1.6.2017-31.5.2019 toimii Jorma Räsänen (puh. 0400 909 964), I varapuheenjohtajana Jukka Voutilainen  (puh. 0400 909 963) ja II varapuheenjohtajana Kaija Julkunen (puh. 0400 909 965). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Valtuutetut
Hartikainen Toivo KESK
Heikkinen Elvi SDP
Julkunen Kaija KESK
Kantell Jari-Pekka PS (28.6.2017 lukien)
Kosloff Johanna VIHREÄT
Kostilainen Päivi KOK
Leppänen Kari KESK
Miettinen Eino PS
Mononen Petri SDP
Pimiä Yrjö PS (ero 28.6.2017 lukien)
Räsänen Jorma KESK
Ruhtinas Reijo RK
Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tiilikainen Tomi KOK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu RK
Voutilainen Jukka KRIST

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
Kansallinen Kokoomus+Krist
Tiilikainen Jorma

Perussuomalaiset
Kettunen Pekka
Väätäinen Taina

Rakentava Kaavi
Lemettinen Satu
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta
Hassinen Teijo
Räsänen Maija

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Miettinen Antti