Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kaavin valtuustossa on 17 valtuutettua.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet
Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata hallintokoordinaattori Piia Kohoselta, puh. 0400 427 152 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset 1.1.2018 – 31.5.2021 välisenä aikana saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Valtuusto 29.9.2020

1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
4. POHJOIS-SAVON LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
5. SIDONNAISUUSILMOITUSTEN PÄIVITYS
6. LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEEN VUODELLE 2020; ESI- JA PERUSOPETUKSEN KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSOLOJEN  VAIKUTUSTEN TASOITTAMISEEN
7. LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEEN  VUODELLE 2020; ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA LAADUN KEHITTÄMISEEN
8. ASIOINTILIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN KAAVIN HAJA-ASUTUSALUEELLA
9. LAUSUNTOPYYNTÖ ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA
10. ATTENDO GG-HOIVA OY:N LIIKKEENLUOVUTUS/HENKILÖSTÖSIIRTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
11. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Lataa asiakirjat:

7_29.9.2020_pöytäkirja.pdf
21_PSL_Perussopimuksen_muutokset.pdf
22_Pelastustoimen yhteistoimintasopimus %28EHDOTUS%29
23_Sopimus liikkeenluovutuksesta Attendo-GG Hoiva Oy.pdf
24_nimenhuutoäänestyspöytäkirja.pdf


Kaavin valtuusto 1.6.2017-31.5.2021

Valtuuston puheenjohtajana 11.6.2019-31.5.2021 toimii Kaija Julkunen (puh. 0400 909 965), I varapuheenjohtajana  Reijo Ruhtinas (puh. 044 753 0270) ja II varapuheenjohtajana Jukka Voutilainen (puh. 0400 909 963). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi.

Valtuuston puheenjohtajana toimi ajalla 1.6.2017-11.6.2019 Jorma Räsänen, I varapuheenjohtajana  Jukka Voutilainen ja II varapuheenjohtajana Kaija Julkunen.

 

Valtuutetut
Hartikainen Toivo KOK
Heikkinen Elvi SDP
Julkunen Kaija 
Kantell Jari-Pekka (28.6.2017 lukien) Sininen Tulevaisuus
Kosloff Johanna VIHREÄT (ero 27.12.2018 lukien)
Kostilainen Päivi KOK
Leppänen Kari KOK
Miettinen Eino Sininen Tulevaisuus
Mononen Petri SDP
Pimiä Yrjö PS (ero 28.6.2017 lukien)
Räsänen Jorma KESK
Ruhtinas Reijo RK
Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tiilikainen Tomi KOK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu RK
Voutilainen Jukka KRIST

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
Kansallinen Kokoomus+Krist
Tiilikainen Jorma (ero 29.4.2019 lukien)

Perussuomalaiset
Kettunen Pekka (kuollut 2019)
Vilkman (ent. Väätäinen) Taina

Rakentava Kaavi
Lemettinen Satu
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta
Hassinen Teijo
Räsänen Maija

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Miettinen Antti