Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kaavin valtuustossa on 17 valtuutettua.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet
Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata keskusarkistonhoitaja Anna-Maija Rissaselta, puh. 040 542 0540 tai
sähköposti: etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset 1.1.2018 – 31.5.2019 välisenä aikana saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla. Kutsu julkaistaan mahdollisuuksien mukaan viiteilmoituksena Koillis-Savo –lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Valtuusto 29.5.2018

KÄSITELTÄVÄT ASIAT    


1.    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
2.    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA    
3.    TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN    
4.    VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS    
5.    ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017    
6.    HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017    
7.    KUNNANINSINÖÖRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN    
8.    ENTISEN OSUUSPANKKI -TALON MUUTOSTYÖT    
9.    MA. TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI RIIKKA PEHKOSEN SIIRTO MA. HALLINTO- JA SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN VIRKAAN
10.    KAAVA-ALUEEN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN KORJAUSTYÖT SEKÄ KIRKONKYLÄN KOULUN TEKNISET MUUTOSTYÖT    
11.    MUUT ASIAT

Lataa asiakirjat:

4_29052018_poytakirja.pdf
4_Tilinpäätös 2017.pdf
5_henkilöstöraportti 2017.pdf


Kaavin valtuusto 1.6.2017-31.5.2021

Valtuuston puheenjohtajana 1.6.2017-31.5.2019 toimii Jorma Räsänen (puh. 0400 909 964), I varapuheenjohtajana Jukka Voutilainen  (puh. 0400 909 963) ja II varapuheenjohtajana Kaija Julkunen (puh. 0400 909 965). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Valtuutetut
Hartikainen Toivo KESK
Heikkinen Elvi SDP
Julkunen Kaija KESK
Kantell Jari-Pekka (28.6.2017 lukien) Sininen Tulevaisuus
Kosloff Johanna VIHREÄT (ero 27.12.2018 lukien)
Kostilainen Päivi KOK
Leppänen Kari KESK
Miettinen Eino Sininen Tulevaisuus
Mononen Petri SDP
Pimiä Yrjö PS (ero 28.6.2017 lukien)
Räsänen Jorma KESK
Ruhtinas Reijo RK
Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tiilikainen Tomi KOK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu RK
Voutilainen Jukka KRIST

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
Kansallinen Kokoomus+Krist
Tiilikainen Jorma

Perussuomalaiset
Kettunen Pekka
Väätäinen Taina

Rakentava Kaavi
Lemettinen Satu
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta
Hassinen Teijo
Räsänen Maija

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Miettinen Antti