Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kaavin valtuustossa on 17 valtuutettua.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet
Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata hallintokoordinaattori Piia Kohoselta, puh. 0400 427 152 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 17.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla. Yleisöllä on myös mahdollisuus seurata valtuuston kokousta Kaavin kunnan Youtube -kanavalla.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Valtuusto 28.6.2022

KOKOUSAIKA 28.6.2022 klo 18.00

KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali
Rantatie 1, 73600 KAAVI

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
3. KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALI
4. VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS
5. ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021
6. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2021
7. KAAVIN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2022
8. ERON MYÖNTÄMINEN MINNA JAUHIAISELLE SOSIAALIJOHTAJAN VIRASTA JA VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN
9. PALVELUOHJAAJAN TOIMIEN MUUTTAMINEN VIRKASUHTEIKSI JA NIMIKEMUUTOS SOSIAALIOHJAAJAKSI; HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTOKSET SOSIAALITYÖNTEKIJÄN JA SOSIAALIOHJAAJAN RATKAISUVALTAAN KUULUVIEN ASIOIDEN UUDELLEENJÄRJESTELYSTÄ
10. PERHETYÖNTEKIJÄN TOIMEN MUUTTAMINEN VIRKASUHTEEKSI JA NIMIKEMUUTOS SOSIAALIOHJAAJAKSI
11. LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEEN VUODELLE 2022; ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA LAADUN KEHITTÄMISEEN
12. LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEEN VUODELLE 2022; ERITYISAVUSTUKSET KUNNILLE HARRASTAMISEN SUOMEN MALLIN TOTEUTTAMISEEN
13. LISÄMÄÄRÄRAHA VUODELLE 2022 / PERUSOPETUKSEN VALMISTAVA OPETUS
14. LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN VARHAISKASVATUKSEEN VUODELLE 2022; VARHAISKASVATUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA LAADUN KEHITTÄMISEEN
15. LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN TOIMISTOHENKILÖSTÖN PALKKAMENOIHIN VUODELLE 2022; SOSIAALITOIMEN ARKISTOINNIN JA ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN
16. UUDEN VARAVALTUUTETUN NIMEÄMINEN; RAKENTAVA KAAVI
17. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN VUOSIEN 2022-2025 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISTA VARTEN
18. MUUT ASIAT

Lataa asiakirjat:

5_28062022_päytäkirja
6_Tilinpäätös 2021
7_arviointikertomus 2021 lopullinen allekirjoitettu
8_Henkilöstöraportti 2021
9_Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2022
10_hallintosääntömuutos 1.8.2022


Kaavin valtuusto 1.8.2021-31.5.2025

Valtuuston puheenjohtajana 1.8.2021-31.5.2023 toimii Marko Voutilainen (puh. 040 757 0010), I varapuheenjohtajana  Ari Räsänen (puh. 044  057 5208) ja II varapuheenjohtajana Jukka Tirkkonen (puh.045 101 3131). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi
 

Valtuutetut

Butilkin Tanja YL RK
Hassinen Teijo KESK
Heikkinen Elvi SDP
Leppänen Kari 
KOK, KESK
Miettinen Päivi PS
Nykänen Arto KESK
Pitkänen Pasi KOK
Räsänen Ari SDP

Räsänen Jorma KESK
Räsänen Yrjö 
SDP, YL RK
Saario Jari PS
Sillman Sanna KOK

Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu YL RK
Voutilainen Marko PS

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä


Kansallinen Kokoomus

Hartikainen Toivo
Kostilainen Päivi
Rahunen Pirjo

Perussuomalaiset

Vesterinen Arto
Vilkman Taina
Hakkarainen Mika
Kantell Jukka

Rakentava Kaavi

Ruhtinas Reijo (ero 21.12.2021)
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta

Tirkkonen Tapani
Antikainen Markku
Kontio-Rautiainen Pirjo
Räsänen Maija
Viljaharju Harri

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Mononen Petri
Tuononen Erkki
Miettinen Antti