Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kaavin valtuustossa on 17 valtuutettua.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet
Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata hallintokoordinaattori Piia Kohoselta, puh. 0400 427 152 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@kaavi.fi .

Kokousajat
Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset 1.1.2018 – 31.5.2021 välisenä aikana saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Valtuusto 1.9.2020

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

4. KOLMANNESVUOSIRAPORTOINTI TAMMI-HUHTIKUULTA 2020

5. KAAVIN KUNNAN JA KUOPION KAUPUNGIN SOPIMUS KIRJASTOLAIN  KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

6. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Lataa asiakirjat:

6_1.9.2020_pöytäkirja.pdf
Liite 16_kolmannesvuosiraportti tammi-huhtikuu 2020.pdf
17_Muutosliite_Kaavin kirjastopalvelut.pdf
Liite 18_Valtuustoaloite.pdf
Liite 19_Valtuustoaloite.pdf
Liite 20_Valtuustoaloite.pdf


Kaavin valtuusto 1.6.2017-31.5.2021

Valtuuston puheenjohtajana 11.6.2019-31.5.2021 toimii Kaija Julkunen (puh. 0400 909 965), I varapuheenjohtajana  Reijo Ruhtinas (puh. 044 753 0270) ja II varapuheenjohtajana Jukka Voutilainen (puh. 0400 909 963). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi.

Valtuuston puheenjohtajana toimi ajalla 1.6.2017-11.6.2019 Jorma Räsänen, I varapuheenjohtajana  Jukka Voutilainen ja II varapuheenjohtajana Kaija Julkunen.

 

Valtuutetut
Hartikainen Toivo KESK
Heikkinen Elvi SDP
Julkunen Kaija KESK
Kantell Jari-Pekka (28.6.2017 lukien) Sininen Tulevaisuus
Kosloff Johanna VIHREÄT (ero 27.12.2018 lukien)
Kostilainen Päivi KOK
Leppänen Kari KESK
Miettinen Eino Sininen Tulevaisuus
Mononen Petri SDP
Pimiä Yrjö PS (ero 28.6.2017 lukien)
Räsänen Jorma KESK
Ruhtinas Reijo RK
Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tiilikainen Tomi KOK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu RK
Voutilainen Jukka KRIST

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
Kansallinen Kokoomus+Krist
Tiilikainen Jorma (ero 29.4.2019 lukien)

Perussuomalaiset
Kettunen Pekka (kuollut 2019)
Vilkman (ent. Väätäinen) Taina

Rakentava Kaavi
Lemettinen Satu
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta
Hassinen Teijo
Räsänen Maija

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Miettinen Antti