Valtuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Kaavin valtuustossa on 17 valtuutettua.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet
Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata kunnan kirjaamosta kirjaamo@kaavi.fi.

Kokousajat
Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 17.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla. Yleisöllä on myös mahdollisuus seurata valtuuston kokousta Kaavin kunnan Youtube -kanavalla.

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaavin valtuusto 1.6.2023 -31.5.2025

Valtuuston puheenjohtajana 1.6.2023-31.5.2025 toimii Marko Voutilainen (puh. 040 757 0010), I varapuheenjohtajana  Ari Räsänen (puh. 044  057 5208) ja II varapuheenjohtajana Jukka Tirkkonen (puh.045 101 3131). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi
 

Valtuutetut

Butilkin Tanja YL RK
Hassinen Teijo KESK
Heikkinen Elvi SDP
Leppänen Kari 
KOK, KESK
Jaronen Päivi PS
Nykänen Arto KESK
Pitkänen Pasi KOK
Räsänen Ari SDP

Räsänen Jorma KESK
Räsänen Yrjö 
SDP, YL RK
Saario Jari PS
Sillman Sanna KOK

Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu YL RK
Voutilainen Marko PS

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä


Kansallinen Kokoomus

Hartikainen Toivo
Kostilainen Päivi
Rahunen Pirjo

Perussuomalaiset

Vesterinen Arto
Vilkman Taina
Hakkarainen Mika
Kantell Jukka

Rakentava Kaavi

Ruhtinas Reijo (ero 21.12.2021)
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta

Tirkkonen Tapani
Antikainen Markku
Kontio-Rautiainen Pirjo
Räsänen Maija
Viljaharju Harri

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Mononen Petri
Tuononen Erkki
Miettinen Antti