Aluevaalit 2022

Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien.

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Äänestäjät äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. 

 

Vaaleja koskeva keskeinen aikataulu:

  • Ehdokashakemukset Itä-Suomen aluehallintoviraston nimeämälle aluevaalilautakunnalle 14.12.2021 mennessä. Aluevaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän 23.12.2021. 
  • Ennakkoäänestys kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022
  • Vaalipäivä 23.1.2022

 

Aluevaaleista lisätietoa löydät Oikeusministeriön sivuilta.