Toimisto- ja talouspalvelut

Toimisto- ja talouspalvelut tukee organisaation johtamista ja talouden ohjausta antamalla toimialaansa kuuluvia sisäisiä asiantuntijapalveluja.

Yksikkö vastaa myös valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvästä asiakirjahallinnosta ja hoitaa eri osastojen päivittäistä asiakaspalvelua.

 

Yhteystiedot

Hallintojohtaja, osaston päällikkö
Puh. 040 533 1302

Hallintokoordinaattori
Puh.  0400 427 152


Palvelusihteeri (keskushallinto) 
Puh. 0400 231 446

Palvelusihteeri (sivistyspalvelut)
Puh. 040  552 8061

Palvelusihteeri (tekniset palvelut,
rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu)
Puh. 040 760 0186