Toimisto- ja talouspalvelut

Toimisto- ja talouspalvelut tukee organisaation johtamista ja talouden ohjausta antamalla toimialaansa kuuluvia sisäisiä asiantuntijapalveluja.

Yksikkö vastaa myös valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvästä asiakirjahallinnosta ja hoitaa eri osastojen päivittäistä asiakaspalvelua.

 

Yhteystiedot

Hallintojohtaja, osaston päällikkö
Puh. 040 533 1302

Arkistonhoitaja (kirjaamo, vaaliasiat)
Puh. 040 542 0540

Hallintokoordinaattori
Puh.  0400 427 152

Palvelusihteeri (laskutus) 
Puh. 040 700 5803

Palvelusihteeri (sivistyspalvelut)
Puh. 040  552 8061

Palvelusihteeri (tekniset palvelut,
rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu)
Puh. 040 760 0186

Taloussihteeri
Puh. 044 7530292