Toimisto- ja talouspalvelut

Toimisto- ja talouspalvelut tukee organisaation johtamista ja talouden ohjausta antamalla toimialaansa kuuluvia sisäisiä asiantuntijapalveluja.

Yksikkö vastaa myös valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvästä asiakirjahallinnosta ja hoitaa eri osastojen päivittäistä asiakaspalvelua.

 

Yhteystiedot

Hallintojohtaja, osaston päällikkö
Puh. 040 533 1302

Palvelusihteeri (sosiaalipalvelut, välitystilit) 
Puh. 040 700 2108

Talous- ja suunnittelusihteeri
Puh.  0400 427 152
 
Palvelusihteeri (sivistyspalvelut)
Puh. 040  552 8061

Arkistonhoitaja (kirjaamo, vaaliasiat)
Puh. 040 542 0540

Palvelusihteeri (laskutus) 
Puh. 040 700 5803

Palvelusihteeri (tekniset palvelut,
rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu)
Puh. 040 760 0186