Tilastotietoa Kaavista

Väestö

vuosi asukkaita
1970 5784
1980 4763
1990 4234
2000 3776
2010 3377
2020 2807

 

Vuonna 2019 väestöstä 11,1 % oli alle 15-vuotiaita ja 35,4 % yli 65-vuotiaita.
Työllinen työvoima jakaantuu seuraavasti: n. 12 % saa elantonsa maa- ja metsätaloudesta, n. 28 % jalostuksesta ja n. 58 % palveluista (v:n 2018 tiedot).
 

Kaavin kunnan talous
Veroprosentti vuosina 2020 ja 2021: 22,0 %

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä toimintamenot olivat n. 24,1 milj. euroa ja investoinnit n. 1,4 milj. euroa. Kunnan taseen loppusumma oli n. 20,3 milj. euroa ja konsernitaseen loppusumma n. 33,2 milj. euroa. Lainaa kunnalla oli 2.578 euroa/asukas ja koko kuntakonsernin laina oli n. 5.903 euroa/asukas. Kertynyttä ylijäämää kunnan tasessa 31.12.2020 on ollut yhteensä 672.000 euroa.

Kunta turvaa jatkossakin kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut.