Telkkämäki

Telkkämäessä voit tutustua aitoon kaskiperinteeseen. Kulttuurimatkailijoille Kaavilla on tarjottavana luontoelämyksiä Telkkämäen luonnonsuojelualueella. Alue on pinta-alaltaan noin sadan hehtaarin suuruinen. Telkkämäen luonnonsuojelualueen tarkoituksena on vaalia perinteistä savolaista kaskikulttuurimaisemaa sekä suojella sen kasvi- ja eläinlajeja. Vuosittain osa alueen metsistä kasketaan ja viljellään perinteisiä työmenetelmiä käyttäen. Katso kaskenpolttovideot:Kaskenpolttoa Telkkämäessä ja Kaskenpolttoa Telkkämäellä 23.5.2012.

Kaskiviljelyn aikakausi on jättänyt jälkensä alueen maisemakuvaan. Se muistuttaa vuosisadan vaihteen suomalaista metsämaisemaa. Lehtimetsät, kivirauniot ja nauriskuopat ovat kaskikulttuurin näkyvimpiä merkkejä.

Telkkämäen luontoon voi tutustua vapaasti omin voimin. Polut ovat 0,9 kilometriä pitkä Laidunkierto ja 1,9 kilometrin mittainen Rietulan kierto. Luonnonsuojelualueella on metsästys, leiriytyminen ja avotulenteko kielletty. Sen sijaan alueelta voi poimia vapaasti sieniä ja marjoja.

Jo ennen isojakoa Telkkämäellä on ollut torppa ja muutaman aarin peltotilkku. Telkkämäki -niminen palsta erotettiin 1870-luvulla virallisesti Mustolanmäestä. Telkkämäki itsenäistyi vuonna 1900 ja tilan viljelyä jatkettiin. Metsähallitus osti Telkkämäen vuonna 1984. Rakennukset ja pihapiiri on entisöity 1900-luvun alun perinnemaiseman nähtävyyskohteeksi.

Osoite
Kaiturintie 419

Oppaan puh. kesäisin 0400 346 469. Oppaan paikallaolosta löydät tietoa täältä.