Tekniset palvelut

Teknisen osaston tehtävänä on huolehtia:

  • rakennetusta ympäristöstä
  • kaavoituksesta
  • kiinteistö- ja mittaustoiminnasta
  • rakentamisesta ja valvonnasta
  • energiahuollosta
  • vesihuollosta
  • jätevesien käsittelystä kaavoitetulla alueella 
  • jätehuollosta (Jätekukko Oy)
  • ympäristön valvonnasta
  • kunnallistekniikan toimivuudesta

Tekninen lautakunta

Ympäristölautakunta

Savo-Pielisen jätelautakunta

 

Yhteystiedot

Tekninen johtaja,
puh. 040 148 3808

Palvelusihteeri
puh. 040 7600 186

Teknisen osaston yhteystiedot