Tekniset palvelut

Teknisen osaston tehtävänä on huolehtia:

  • rakennetusta ympäristöstä
  • kaavoituksesta
  • kiinteistö- ja mittaustoiminnasta
  • rakentamisesta ja valvonnasta
  • energiahuollosta
  • vesihuollosta
  • jätevesien käsittelystä kaavoitetulla alueella 
  • jätehuollosta (Jätekukko Oy)
  • ympäristön valvonnasta
  • kunnallistekniikan toimivuudesta

Tekninen/ympäristölautakunnan jäsenet sekä lautakunnan pöytäkirjat

Tutustu Savo-Pielisen jätelautakunnan sivuihin

 

 

Yhteystiedot

Kunnaninsinööri,
puh. 044 753 0287

Palvelusihteeri
puh. 040 7600 186

Teknisen osaston yhteystiedot