Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluvat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, rakennusvalvonta, ympäristötoimi, vesi- ja viemärilaitos sekä muu tekninen toimi. Esittelijänä toimii tekninen johtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan rakennustarkastaja/ympäristösihteeri.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan tekninen ja ympäristölautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

tekn.ymp.ltk. 7.9.2022_pöytäkirja

Asialista tekninen/ympäristölautakunnan kokoukselle 7.9.2022/4
 
 
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 1
3. TEKNISEN TOIMEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA, OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.6.2022 3
4. RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOIDON JA YLEISEN YMPÄRISTÖN SIISTEYDEN VALVONTAKATSELMUS KAAVIN KUNNASSA 5
5. KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN JA POHJAKARTAN PÄIVITTÄMINEN 6
6. TIEDOKSI 8
7. MUUT ASIAT 10

Lataa asiakirjat:

4_7.9.2022_pöytäkirja.pdf
9_osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022.pdf
10_Kaavi_AK_päivitys_GK29_31082022_LUONNOS.pdf
11_Kaavi_kk_AK_päivitys_selostus_31082022_LUONNOS.pdf
12_Kirkonkylä_AK_päivitys_oas_31082022.pdf


Tekninen ja ympäristölautakunnan sihteeri
puh. 040 7600 186

Kokousajat
Tekninen ja ympäristölautakunnan kokoukset pyritään pitämään keskiviikkoisin klo 14.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

 

Tekninen ja ympäristölautakunta
vv. 2021-2025

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

Kari Leppänen, pj. (Sanna Sillman)  
Yrjö Räsänen, vpj. (Ari Räsänen, ero 31.5.2022), (Olavi kainulainen)
Teijo Hassinen (Markku Antikainen)
Pirjo Kontio-Rautiainen (Maija Räsänen)
Jarkko Taskinen (Päivi Miettinen)
Taina Vilkman (Einari Mustonen)
Satu Lemettinen, ero valt. 31.5.2022 Elvi Heikkinen (Olavi kainulainen, ero valt. 31.5.2022, (Ari Räsänen)