Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluvat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, rakennusvalvonta, ympäristötoimi, vesi- ja viemärilaitos sekä muu tekninen toimi. Esittelijänä toimii tekninen johtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan rakennustarkastaja/ympäristösihteeri.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan tekninen ja ympäristölautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

tekn. ja ymp.ltk 8.2.2023 pöytäkirja

 
Asialista tekninen ja ympäristölautakunnan kokoukselle 8.2.2023/1
 
 
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3. TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN, KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN       
NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN 2023 SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITO
4. LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2023
5. TEKNISEN TOIMEN SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2023 
SEKÄ RAKENTAMISOHJELMAN VUOSILLE 2023-2027, INVESTOINTIOSAN VUODELLE 2023 JA TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEIDEN 2023 TIEDOKSI SAATTAMINEN
6. TIETOJEN ANTAMINEN TEKNISEN TOIMEN SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN ASIAKIRJOISTA.
7. POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS (MAARIT PUUSTINEN).
8. POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS (HEIKKI RUOKOLAINEN)
9. POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS (OUTI TYNI)
10. MARKKINA- JA TORIPAIKKAMAKSUT
11. KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN JA POHJAKARTAN PÄIVITTÄMINEN
12. SAARIJÄRVEN JA VAIKKOJOEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS
13. TIEDOKSI
14. MUUT ASIAT

Lataa asiakirjat:

1_8.2.2023_pöytäkirja
Liite 1
Liite 2
liite_3_Kaavi_kk_AK_päivitys_selostus_01022023_ehdotus.pdf
Liite 4
Liite 5


Tekninen ja ympäristölautakunnan sihteeri
puh. 040 7600 186

Kokousajat
Tekninen ja ympäristölautakunnan kokoukset pyritään pitämään keskiviikkoisin klo 14.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

 

Tekninen ja ympäristölautakunta
vv. 2021-2025

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

Kari Leppänen, pj. (Sanna Sillman)  
Yrjö Räsänen, vpj. (Ari Räsänen, ero 31.5.2022), (Olavi kainulainen)
Teijo Hassinen (Markku Antikainen)
Pirjo Kontio-Rautiainen (Maija Räsänen)
Jarkko Taskinen (Päivi Miettinen)
Taina Vilkman (Einari Mustonen)
Satu Lemettinen, ero valt. 31.5.2022 Elvi Heikkinen (Olavi kainulainen, ero valt. 31.5.2022, (Ari Räsänen)