Tekninen ja ympäristölautakunta

Tekninen ja ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluvat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, rakennusvalvonta, ympäristötoimi, vesi- ja viemärilaitos sekä muu tekninen toimi. Esittelijänä toimii tekninen johtaja ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan rakennustarkastaja/ympäristösihteeri.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan tekninen ja ympäristölautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

tekn._ymp.ltk. 16.6.2021_pöytäkirja

Asialista tekninen/ympäristölautakunnan kokoukselle 16.6.2021/3
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3. TEKNISEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUDELLISTEN JA
TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ENSIMMÄINEN
KOLMANNESVUOSISELVITYS VUODELTA 2021
4. VALTUUSTOALOITE TUPAKOINTIPAIKASTA
PALVELUKESKUKSELLE
5. LUIKONLAHDEN UUDEN ALUEKERÄYSPISTE/ EKO-PISTEEN
PUUTTUMINEN
6. TIEDOKSI
7. MUUT ASIAT

Lataa asiakirjat:

tekn._ymp. ltk 16.6.2021_pöytäkirja


Tekninen ja ympäristölautakunnan sihteeri
puh. 040 7600 186

Kokousajat
Tekninen ja ympäristölautakunnan kokoukset pyritään pitämään keskiviikkoisin klo 14.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

 

Tekninen ja ympäristölautakunta
vv. 2021-2025

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

Kari Leppänen, pj. (Sanna Sillman)  
Yrjö Räsänen, vpj. (Ari Räsänen, ero 31.5.2022), (Olavi kainulainen)
Teijo Hassinen (Markku Antikainen)
Pirjo Kontio-Rautiainen (Maija Räsänen)
Jarkko Taskinen (Päivi Miettinen)
Taina Vilkman (Einari Mustonen)
Satu Lemettinen, ero valt. 31.5.2022 Elvi Heikkinen (Olavi kainulainen, ero valt. 31.5.2022, (Ari Räsänen)