Tekninen/ympäristölautakunta

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

1_30.1.2019_pöytäkirja

Asialista tekninen/ympäristölautakunnan kokoukselle 30.1.2019/1

1.    LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS    
2.    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN    
3.    TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN, KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN 2019 SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITO
4.    LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN    
5.    TIETOJEN ANTAMINEN TEKNISEN TOIMEN SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN ASIAKIRJOISTA
6.    TEKNISEN TOIMEN SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019 JA TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEIDEN 2019 TIEDOKSI SAATTAMINEN
7.    RAKENTAMISOHJELMAN VUOSILLE  2019-2023 JA INVESTOINTIOSAN 2019 TIEDOKSI SAATTAMINEN    
8.    TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN KOLMAS KOLMANNESVUOSISELVITYS VUODELTA 2018    
9.    AUTOPAIKKAMAKSUT    
10.    EI JULKINEN    
11.     ECOLAND FINLAND KAAVI KOY HAKEMUS ALENNUKSESTA RAKENNUSLUPAMAKSUIHIN    
12.     ALOITE KUIKKATIEN HIDASTETÖYSSYN KORJAAMISEKSI    
13.    ALOITE ROSKISTEN LISÄÄMISEKSI KAAVINTIEN VARTEEN    
14.    VALTUUSTOALOITE KAAVIN PÄIVÄKOTITILOJEN SISÄILMAN LAADUN TUTKIMISEKSI    
15.    TIEDOKSI

Lataa asiakirjat:

1_30.1.2019_pöytäkirja


 

Tekninen/ympäristölautakunnan sihteeri
Puh. 0400 7600 186

Tekninen/ympäristölautakunta vv. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Kari Leppänen pj. (Kaija Julkunen)
Petri Mononen vpj (Antti Miettinen)
Teijo Hassinen (Nina Väätäinen)
Reijo Ruhtinas (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Heikki Tirkkonen) 
Maija-Leena Räsänen (Jukka Voutilainen)
Taina Vilkman (Jarkko Taskinen)