Tekninen/ympäristölautakunta

Tekninen/ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluvat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, rakennusvalvonta, ympäristötoimi, vesi- ja viemärilaitos sekä muu tekninen toimi. Esittelijänä toimii kunnaninsinööri ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan rakennustarkastaja/ympäristösihteeri.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan tekninen/ympäristölautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

tekn.ymp.ltk. 9.2.2022_pöytäkirja

Asialista tekninen/ympäristölautakunnan kokoukselle 9.2.2022/1
 
 
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
3. TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN, KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN       NÄHTÄVÄNÄPITÄMINEN 2022 SEKÄ VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITO
4. LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2022
5. TIETOJEN ANTAMINEN TEKNISEN TOIMEN SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN ASIAKIRJOISTA.
6. TEKNISEN TOIMEN SEKÄ RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2022 SEKÄ RAKENTAMISOHJELMAN VUOSILLE 2022-2026, INVESTOINTIOSAN VUODELLE 2022 JA TALOUSARVION TOIMEENPANO-OHJEIDEN 2022 TIEDOKSI SAATTAMINEN
7. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN VUONNA 2021
8. MAANSIIRTO O. MUSTONEN OY:N HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN
9. TIEDOKSI
10. MUUT ASIAT

Lataa asiakirjat:

tekn.ymp.ltk. 9.2.2022_pöytäkirja
01_9.2.2022 talous- ja toimintasuunnitelma.pdf
02_9.2.2022 Maa-aineslupa päätös_2.pdf


Tekninen/ympäristölautakunnan sihteeri
puh. 040 7600 186

Kokousajat
Tekninen/ympäristölautakunnan kokoukset pyritään pitämään keskiviikkoisin klo 14.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

 

Tekninen/ympäristölautakunta
vv. 2021-2025

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

Kari Leppänen, pj. (Sanna Sillman)  
Yrjö Räsänen, vpj. (Ari Räsänen, ero 31.5.2022), (Olavi kainulainen)
Teijo Hassinen (Markku Antikainen)
Pirjo Kontio-Rautiainen (Maija Räsänen)
Jarkko Taskinen (Päivi Miettinen)
Taina Vilkman (Einari Mustonen)
Satu Lemettinen, ero valt. 31.5.2022 Elvi Heikkinen (Olavi kainulainen, ero valt. 31.5.2022, (Ari Räsänen)