Tekninen/ympäristölautakunta

Tekninen/ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluvat tekninen hallinto, kiinteistötoimi, rakennusvalvonta, ympäristötoimi, vesi- ja viemärilaitos sekä muu tekninen toimi. Esittelijänä toimii kunnaninsinööri ja hänen estyneenä tai esteellisenä ollessaan rakennustarkastaja/ympäristösihteeri.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan tekninen/ympäristölautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsemat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan tulee olla varsinainen valtuutettu.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

tekn.ymp.ltk. 16.3.2022_pöytäkirja

Asialista tekninen/ympäristölautakunnan kokoukselle 16.3.2022/2
 
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
1. TEKNINEN/YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021
3. POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS (VÄINÖ HALLIKAINEN)
4. TIEDOKSI
5. MUUT ASIAT

Lataa asiakirjat:

2_16.3.2022_pöytäkirja
Liite_3 TP_tekninen
Liite_4 talousarviovertailu
liite_5 kaavaselostus
liite_6 kartta Tahasniemen rantakaava
liite_7 Kiinteistörekisterin kaavakarttaote


Tekninen/ympäristölautakunnan sihteeri
puh. 040 7600 186

Kokousajat
Tekninen/ympäristölautakunnan kokoukset pyritään pitämään keskiviikkoisin klo 14.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

 

Tekninen/ympäristölautakunta
vv. 2021-2025

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

Kari Leppänen, pj. (Sanna Sillman)  
Yrjö Räsänen, vpj. (Ari Räsänen, ero 31.5.2022), (Olavi kainulainen)
Teijo Hassinen (Markku Antikainen)
Pirjo Kontio-Rautiainen (Maija Räsänen)
Jarkko Taskinen (Päivi Miettinen)
Taina Vilkman (Einari Mustonen)
Satu Lemettinen, ero valt. 31.5.2022 Elvi Heikkinen (Olavi kainulainen, ero valt. 31.5.2022, (Ari Räsänen)