Tekninen/ympäristölautakunta

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

4.9.2019_pöytäkirja

Asialista tekninen/ympäristölautakunnan kokoukselle 4.9.2019

1.LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

2.PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

3.POIKKEAMISLUPAPÄÄTÖS (Mari Qvarnström)

4.TORIN ALUEEN HULEVESIVIEMÄRÖINNIN RAKENTAMISEN UAKOITSIJAN VALINTA 

5.KAARTOTIEN JATKEEN RAKENTAMISEN URAKOITSIJAN VALINTA 

6.KIINTEISTÖVEROSELVITTÄJÄN VALINTA 

7.ALOITE MUOVINKIERRÄTYSPAIKAN JÄRJESTÄMISEKSI KAAVIN KOULULLE 

8.TIEDOKSI

9.KESKUSTELU- / MUUT ASIAT

Lataa asiakirjat:

5_4.9.2019_ptk


 

Tekninen/ympäristölautakunnan sihteeri
Puh. 0400 7600 186

Tekninen/ympäristölautakunta vv. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Kari Leppänen pj. (Kaija Julkunen)
Petri Mononen vpj (Antti Miettinen)
Teijo Hassinen (Nina Väätäinen)
Reijo Ruhtinas (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Heikki Tirkkonen) 
Maija-Leena Räsänen (Jukka Voutilainen)
Taina Vilkman (Jarkko Taskinen)