Strategiat ja säännöt

Strategiat

Tutustu Kaavin kunnan strategioihin:

 

Säännöt

Kaavin kunnan hallintosääntö (pdf) on hyväksytty valtuustossa 20.12.2022 § 70 ja se on tullut voimaan 1.1.2023. 

Kaavin kunnan palkkiosääntö (pdf) on hyväksytty valtuustossa 26.1.2006 ja se on tullut voimaan 1.1.2006.

Kaavin kunnan henkilöstöohjelma (pdf) on hyväksytty valtuustossa 11.8.2005. Yt -toimikunnassa käsitellään laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat asiat, kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelma, TYHY-suunnitelma, päihdehuollon hoitoonohjausmalli ja varhaisen puuttumisen malli. Yt -toimikunnassa käsitellään vuosittain myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Rakennusjärjestys 

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset