Strategiat ja säännöt

Strategiat

Tutustu Kaavin kunnan strategioihin:

 

Säännöt

Kaavin kunnan hallintosääntö (pdf) on hyväksytty valtuustossa 30.5.2017 ja se on tullut voimaan 1.6.2017. Hallintosääntöön tehdyt muutokset on hyväksytty valtuustossa 30.1.2018, 3.7.2018, 11.6.2019 ja 25.1.2022.

Kaavin kunnan palkkiosääntö (pdf) on hyväksytty valtuustossa 26.1.2006 ja se on tullut voimaan 1.1.2006.

Kaavin kunnan henkilöstöohjelma (pdf) on hyväksytty valtuustossa 11.8.2005. Yt -toimikunnassa käsitellään laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat asiat, kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelma, TYHY-suunnitelma, päihdehuollon hoitoonohjausmalli ja varhaisen puuttumisen malli. Yt -toimikunnassa käsitellään vuosittain myös henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.

Rakennusjärjestys 

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset