Strategiat ja säännöt

Strategiat

Kaavin kunnan strategia - Tulevaisuuden Kaavi tehdään yhdessä

Kaavin kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016-2020

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

Vanhustyön strategia 2017-2020

 

Säännöt

Hallintosääntö

Kaavin kunnan hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 30.5.2017 ja se on tullut voimaan 1.6.2017. Muutokset hyväksytty valtuustossa 30.1.2018, 3.7.2018 ja 11.6.2019.

Palkkiosääntö

Kaavin kunnan palkkiosääntö on hyväksytty valtuustossa 26.1.2006 ja se on tullut voimaan 1.1.2006.

Henkilöstöohjelma

Kaavin kunnan henkilöstöohjelma on hyväksytty valtuustossa 11.8.2005.  Työsuojelutoimikunta ylläpitää ja seuraa työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa, johon liittyy osana TYKY-suunnitelma ja päihdehuollon hoitoonohjausmalli ja varhaisen puuttumisen malli sairauspoissoloihin sekä ohjeet työpaikkakiusaamisen varalle.

Rakennusjärjestys 

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset