Sosiaalityö

Aikuissosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimintaa.
 

 

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Perustoimeentulotuen pikaopas 
på svenska   in English

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Henkilöillä, joiden omat ja perheen tulot eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeentuloon, on oikeus toimeentulotukeen. Toimeentulotuen suuruus määrätään tapauskohtaisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaan määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksen perusteella. Varsinaisen toimeentulotuen lisäksi kunta voi päättämiensä perusteiden mukaan myöntää myös ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea. Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.4.2020 alkaen
 

Kaavin kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016 - 2020

 

Sosiaalipäivystys

Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen 24/7 suora päivystysnumero asiakkaille on 044 7183930 (ei tekstiviestejä). Ollessamme kiireellisellä työtehtävällä, emme voi ottaa vastaan asiakaspuheluita.

Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksen tiedote avautuu tästä

Kiireellistä apua vaativassa tilanteessa soita aina hätänumeroon 112.

  

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveyspalveluissa voit ottaa yhteyttä mielenterveyskuntoutujien palveluohjaajaan tai tukihenkilöön.

Päihdehuollon sosiaaliohjaajan palveluihin hakeudutaan aikuissosiaalityön kautta. Sosiaaliohjaaja on tavattavissa ajanvarausten perusteella. 

 

Perheneuvonnan psykologipalvelut järjestetään tarvittaessa. 
Yhteyshenkilö lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

 

Kaavin ehkäisevän päihdetyön työryhmä

Tapani Heikkinen, yksilövalmentaja p. 040 061 1300

Minna Miettinen, mielenterveystyön tukihenkilö p. 040 020 4474

Malla Kosunen, etsivä nuorisotyö p. 040 159 9767 

Kaisa Räsänen, palveluohjaaja mielenterveystyö p. 040 085 2944

Eeva Karjalainen, palveluohjaaja aikuissosiaalityö p. 044 753 0288

Helmi Laitinen, nuoriso-ohjaaja p.040 827 2364

Olli Inkinen, seurakunnan nuorisotyönohjaaja p. 040 488 8628

 

Sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Sotainvalidi- ja veteraaniasioissa ota yhteyttä vanhustyön palveluohjaajaan.

Kuopion talous- ja velkaneuvonta

Savilahdentie 6, PL 51, 70210 KUOPIO 
Puh. (017) 182 710, 182 709, 182 707 
Fax. (017) 182 193

Oikeusapu

Kuopion oikeusaputoimisto 
Nilsiän toimipaikka  
73300 NILSIÄ  
Puh. 010 366 1070

Ajanvaraukset numerosta 029 56 61072

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Sosiaalijohtaja
Puh. 040 502 5827
 

Laskutus, maksatus
osastosihteeri puh. 040 700 5803.

Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta

Palveluohjaaja puh. 044 753 0288
 

MIelenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaaja 
Puh. 040 700 2373 

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja tukihenkilö
Puh. 0400 204 474, 0400 852 944 

Sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Vanhustyön palveluohjaaja  
Puh. 044 7530282
 

Sosiaaliosaston yhteystiedot