Sosiaalityö

Aikuissosiaalityö

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimintaa.

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.

Perustoimeentulotuen pikaopas 
på svenska   in English

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Henkilöillä, joiden omat ja perheen tulot eivät riitä tarpeen mukaiseen toimeentuloon, on oikeus toimeentulotukeen. Toimeentulotuen suuruus määrätään tapauskohtaisesti toimeentulotuesta annetun lain mukaan määriteltyjen menojen ja käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotuksen perusteella. Varsinaisen toimeentulotuen lisäksi kunta voi päättämiensä perusteiden mukaan myöntää myös ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea. Lisätietoja saa sosiaalitoimistosta.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.3.2019 alkaen

Kaavin kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2016 - 2020

 

Sosiaalipäivystys

Kaavin kunnassa on käytössä 27.5.2019 alkaen virka-aikainen sosiaalipäivystysnumero puh. 040-535 4046   arkisin kello 8-15.  

 

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveyspalveluissa voit ottaa yhteyttä mielenterveyskuntoutujien palveluohjaajaan tai tukihenkilöön.

Päihdehuollon sosiaaliohjaajan palveluihin hakeudutaan aikuissosiaalityön kautta. Sosiaaliohjaaja on tavattavissa ajanvarausten perusteella. 

 

Perheneuvonnan psykologipalvelut järjestetään tarvittaessa. 
Yhteyshenkilö lastensuojelun sosiaalityöntekijä.

Sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Sotainvalidi- ja veteraaniasioissa ota yhteyttä vanhustyön palveluohjaajaan.

Kuopion talous- ja velkaneuvonta

Savilahdentie 6, PL 51, 70210 KUOPIO 
Puh. (017) 182 710, 182 709, 182 707 
Fax. (017) 182 193

Oikeusapu

Kuopion oikeusaputoimisto 
Nilsiän toimipaikka  
73300 NILSIÄ  
Puh. 010 366 1070

Ajanvaraukset numerosta 029 56 61072

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Sosiaalijohtaja
Puh. 040 502 5827
 

Laskutus, maksatus
palvelusihteeri puh. 040 700 5803.

Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta

Palveluohjaaja , tiistaisin ja perjantaisin, puh. 044 753 0288
 

MIelenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaaja 
Puh. 040 700 2373 

Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta ja tukihenkilö
Puh. 0400 204 474 

Sotainvalidi- ja veteraaniasiat

Vanhustyön palveluohjaaja  
Puh. 040 703 0451  
 

Sosiaaliosaston yhteystiedot