Sivistyslautakunta


Sivistyslautakunta huolehtii säädösten mukaisesti Kaavin kunnan sivistyspalveluiden kasvatus- ja opetustehtävistä sekä laaja-alaisesta nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä ottaen huomioon paikalliset ja vaikutusalueen erityispiirteet. Sivistyslautakunnan tehtäväalueet ovat: hallinto, päivähoito, peruskoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuritoimi ja joukkoliikenne.

Sivistyslautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sivistystoimenjohtaja ja valmistelevilla viranhaltijoilla on puheoikeus oman toimialan asioista.

Takaisin

Siv.ltk 9.6.2020

Sivistyslautakunnan kokous 9.6.2020, nro 4/2020

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
3. SIVISTYSOSASTON TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ENSIMMÄINEN KOLMANNESVUOSISELVITYS
4. TÄYDENNYS KAAVIN KOULUN TYÖSUUNNITELMAAN 2019-2020
5. KAAVIN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUODELTA 2019-2020
6. KAAVIN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET SOPIMUSKAUDELLE 1.8.2020-31.7.2022 + 1 + 1 OPTIOVUOSI 
Salassa pidettävä JulkLain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999)
7. KAAVIN KUNNAN JA KUOPION KAUPUNGIN SOPIMUS KIRJASTOLAIN KIRJASTOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA
8. KAAVIN 4H-YHDISTYKSEN DIGIMENTOR -HANKE
9. KOULUT HYVINVOINTIYHTEISÖINÄ -HANKE
10. ILMOITUSASIAT

Lataa asiakirjat:

Siv.ltk pöytäkirja 4_09062020
Liite 8_siv.toteuma 01-042020
Liite 9_toimintakertomus lukuvuodesta 2019-2020
Liite 11_Lautakunta_Muutosliite_Kaavin kirjastopalvelut


Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat
Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021
Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Toivo Hartikainen 27.5.2020 lukien, Valtuusto 26.5.2020 § 17)
Jukka Tirkkonen vpj. 1.4.2020 lukien (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)