Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta huolehtii säädösten mukaisesti Kaavin kunnan sivistyspalveluiden kasvatus- ja opetustehtävistä sekä laaja-alaisesta nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä ottaen huomioon paikalliset ja vaikutusalueen erityispiirteet. Sivistyslautakunnan tehtäväalueet ovat: hallinto, päivähoito, peruskoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuritoimi ja joukkoliikenne.

Sivistyslautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sivistystoimenjohtaja ja valmistelevilla viranhaltijoilla on puheoikeus oman toimialan asioista.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Siv.ltk. 7.8.2017

Sivistyslautakunnan kokous 7.8.2017, nro 4/2017

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
3. SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN KOKOUSTEN PITOPAIKKA JA –AIKA, KOKOUSKUTSUN TOIMITTAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO 2017-2018 
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMENETTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN 2017-2018 
5. KAAVIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN   
6. ILMOITUSASIAT 
 

Lataa asiakirjat:

4_07082017_Poytakirja.pdf
20170807_liite_9.pdf
20170807_liite_10.pdf
201700807_Kaavin_tuntijako_liite11.pdf


 

Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat

Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 16.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00-15.00, ja laitetaan näkyville internettiin Kaavin kunnan kotisivuille, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Johanna Kosloff.

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Johanna Kosloff, pj (Jukka Tirkkonen)
Erkki Räsänen, vpj (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jorma Tiilikainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)