Sivistyslautakunta


Sivistyslautakunta huolehtii säädösten mukaisesti Kaavin kunnan sivistyspalveluiden kasvatus- ja opetustehtävistä sekä laaja-alaisesta nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä ottaen huomioon paikalliset ja vaikutusalueen erityispiirteet. Sivistyslautakunnan tehtäväalueet ovat: hallinto, päivähoito, peruskoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuritoimi ja joukkoliikenne.

Sivistyslautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sivistystoimenjohtaja ja valmistelevilla viranhaltijoilla on puheoikeus oman toimialan asioista.

Takaisin

Siv.ltk 5.10.2020

Sivistyslautakunnan kokous 5.10.2020, nro 6/2020
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
3. KAAVIN KUNNAN JA ELY-KESKUKSEN YHTEISTYÖSOPIMUS JA JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNITELMA VUOSILLE 2020 - 2021 
4. SIVISTYSOSASTON TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOINEN KOLMANNESVUOSISELVITYS 
5. VUODEN 2021 TALOUSARVION VALMISTELU 
6. INVESTOINTIOSA VUODELLE 2021; WILMA OPPILASHALLINTOJÄRJESTELMÄ 
7. KAAVIN KUNNAN VALTIOKONTTORILTA HAKEMAT JA SAAMAT PERINNÖT JA NIIDEN KÄYTÖN PERIAATTEET 
8. HIIHTOREITTIEN JA JÄÄURHEILUALUEIDEN KUNNOSSAPITO KAAVILLA KAUDELLA 2021. ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO-OHJEISTUS 
9. ILMOITUSASIAT 

Lataa asiakirjat:

6_05102020
Liite 14_Kaavi-Ely yhteistyösopimus.pdf
Liite 15_Rahoitussuunnitelma 20-21 Kaavi.pdf
Liite 16_Siv.totrap. pdf
Liite 17_TA 2021 sivistystoimi.pdf
Liite 18_Ulkoliikuntapaikkojen hoito-ohjeistus päivitys.pdf


Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat
Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021
Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Toivo Hartikainen 27.5.2020 lukien, Valtuusto 26.5.2020 § 17)
Jukka Tirkkonen vpj. 1.4.2020 lukien (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)