Takaisin

Siv.ltk 30.9.2019

SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS 30.9.2019 5/2019 ESITYSLISTA

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3. KAAVIN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUODELTA 2018-2019

4. KAAVIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2019-2020

5. KAAVIN KUNNAN JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020

6. SIVISTYSOSASTON TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOINEN KOLMANNESVUOSISELVITYS

7. VUODEN 2020 TALOUSARVION VALMISTELU

8. KAAVIN JA TUUSNIEMEN KUNNAN YHTEISEN OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN

9. VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

10. ILMOITUSASIAT

 

Lataa asiakirjat:

5_30092019
Liite 13_Toimintakertomus lukuvuodelta 2018-2019
Liite 14_Työsuunnitelma lukuvuodelle 2019-2020
Liite 15_Joukkoliikenteen rahoitussuunnitelmaan liittyvä laskelma
Liite 16_toteuma 82019
Liite 17_TA2020
Liite 18_Varhaiskasvatussuunnitelma


 

Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat

Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Toivo Hartikainen 27.5.2020 lukien, Valtuusto 26.5.2020 § 17)
Jukka Tirkkonen vpj. 1.4.2020 lukien (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)