Esityslistat ja pöytäkirjat

 

 

 

Takaisin

Siv.ltk 29.4.2019

Sivistyslautakunnan kokous 29.4.2019, nro 3/2019

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3. KULTTUURITOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2019

4. NUORISOTOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2019

5. LIIKUNTATOIMEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODELLE 2019

6. KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KUNTAKOHTAISEN

TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITYS

7. TÄYDENNYS KAAVIN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMAAN 2018-2019

8. KAAVIN KOULUN KIINTEISTÖN KÄYTTÖ

9. SALASSA PIDETTÄVÄ, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta § 24

10. ILMOITUSASIAT

 

Lataa asiakirjat:

3_29042019
Liite 6_avustukset kulttuuri 2019
Liite 7_avustukset nuoriso 2019
Liite 8_avustukset liikunta 2019
Liite 9_Apip toimintasuunnitelma
Liite 10_sään.vuorojen jakoperusteet


 

Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat

Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00-15.00, ja laitetaan näkyville internettiin Kaavin kunnan kotisivuille, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Jukka Tirkkonen)
Erkki Räsänen, vpj (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)