Esityslistat ja pöytäkirjat

 

 

 

Takaisin

Siv.ltk 27.5.2019

Sivistyslautakunnan kokous 27.5.2019, nro 4/2019

1.  LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

2.  PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  

3.  SIVISTYSOSASTON TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN ENSIMMÄINEN KOLMANNESVUOSISELVITYS    

4.  TÄYDENNYS KAAVIN KOULUN TYÖSUUNNITELMAAN                                                     

5.  ILMOITUSASIAT 

Lataa asiakirjat:

4_27052019
Liite 12_siv.toteuma 30.4.2019


 

Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat

Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00-15.00, ja laitetaan näkyville internettiin Kaavin kunnan kotisivuille, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Jukka Tirkkonen)
Erkki Räsänen, vpj (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)