Sivistyslautakunta


Sivistyslautakunta huolehtii säädösten mukaisesti Kaavin kunnan sivistyspalveluiden kasvatus- ja opetustehtävistä sekä laaja-alaisesta nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä ottaen huomioon paikalliset ja vaikutusalueen erityispiirteet. Sivistyslautakunnan tehtäväalueet ovat: hallinto, päivähoito, peruskoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuritoimi ja joukkoliikenne.

Sivistyslautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sivistystoimenjohtaja ja valmistelevilla viranhaltijoilla on puheoikeus oman toimialan asioista.

Takaisin

Siv.ltk 25.8.2020

Sivistyslautakunnan kokous 25.8.2020, nro 5/2020

1.     LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
2.     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA   
3.    KAAVIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2020 - 2021  
4.     LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEEN VUODELLE 2020; ESI- JA PERUSOPETUKSEN KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMIEN POIKKEUSOLOJEN VAIKUTUSTEN TASOITTAMISEEN   
5. LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEEN VUODELLE 2020; ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA LAADUN KEHITTÄMISEEN  
6.   KAAVIN KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA   
7.   ASIOINTILIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN KAAVIN HAJA-ASUTUSALUEELLA   
8.   SALASSA PIDETTÄVÄ laki viranomaisten julkisuudesta § 24 kohta 30 ja 32                    
9.   ILMOITUSASIAT   

Lataa asiakirjat:

5_25082020
Liite 12_työsuunnitelma 2020-2021
Liite 13_oppilashuoltosuunnitelma 2020


Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat
Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021
Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Toivo Hartikainen 27.5.2020 lukien, Valtuusto 26.5.2020 § 17)
Jukka Tirkkonen vpj. 1.4.2020 lukien (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)