Esityslistat ja pöytäkirjat

 

 

 

Takaisin

Siv.ltk 25.2.2019

Sivistyslautakunnan kokous 25.2.2019, nro 2/2019

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

3. ALOITE KAAVI – RASIMÄKI – KAAVI HIIHTOREITIN YLLÄPIDOSTA

4. VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

5. KANSALAISOPISTON MAKSUJEN PERUSTEET LUKUVUONNA 2019-2020

6. ILMOITUSASIAT

7. HIIHTOREITTIEN JA JÄÄURHEILUALUEIDEN KUNNOSSAPITO KAAVILLA KAUDELLA 2019

Lataa asiakirjat:

2_25022019
Liite 5_siv.ltk_TP2018


 

Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat

Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00-15.00, ja laitetaan näkyville internettiin Kaavin kunnan kotisivuille, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Jukka Tirkkonen)
Erkki Räsänen, vpj (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)