Esityslistat ja pöytäkirjat

 

 

 

Takaisin

Siv.ltk 21.1.2019

Sivistyslautakunnan kokous 21.1.2019, nro 1/2019
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
3. SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN KOKOUSTEN PITOPAIKKA JA -AIKA,
KOKOUSKUTSUN TOIMITTAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2019 
4. VASTUUHENKILÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 
5. VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄPITO 
6. TIETOJEN ANTAMINEN SIVISTYSTOIMEN ASIAKIRJOISTA 
7. TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2019
8. KAAVIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA PÄÄTTÄMINEN
9. HIIHTOREITTIEN JA JÄÄURHEILUALUEIDEN KUNNOSSAPITO KAAVILLA KAUDELLA 2019. ULKOLIIKUNTAPAIKKOJEN HOITO-OHJEISTUS 
10. S2-OPPIAINEEN LISÄÄMINEN KAAVIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAAN 
11. ILMOITUSASIAT

Lataa asiakirjat:

1_21012019
liite 1_Vastuuhenk. ja laskujen hyv_2019.pdf
Liite 2_Käyttösuunnitelma
Liite 3_Opetustoimen hankkeet.pdf
Liite 4_ Ulkoliikuntapaikkojen hoito-ohjeistus päivitys %28003%29.pdf


 

Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat

Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00-15.00, ja laitetaan näkyville internettiin Kaavin kunnan kotisivuille, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Jukka Tirkkonen)
Erkki Räsänen, vpj (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)