Esityslistat ja pöytäkirjat

 

 

 

Takaisin

Siv.ltk 13.8.2018

Sivistyslautakunnan kokous 13.8.2018, nro 5/2018
 
1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
3. KAAVIN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA PÄÄTTÄMINEN
4. KAAVIN KOULUN TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUODELTA 2017 -2018
5. KAAVIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2018 - 2019
6. SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMITILOJEN KÄYTTÖKORVAUSPERUSTEIDEN MÄÄRÄÄMINEN
7. KAAVIN KOULUN KIINTEISTÖN KÄYTTÖ
8. VASTUUHENKILÖIDEN JA LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MUUTOS VUODELLE 2018
9. KAAVIN KUNNAN JOUKKOLIIKENTEEN RAHOITUSSUUNITELMA VUOSILLE 2018 - 2019
10. ILMOITUSASIAT

Lataa asiakirjat:

5_20180813.pdf
Liite 12_koulun toimintakertomus 2017_2018.pdf
Liite 13_koulun työsuunnitelma 2018_2019.pdf
Liite 14_Kaavin koulun käyttökorvaukset.pdf
Liite 15_nuorisotalon käyttökorvaukset.pdf
liite 16_sään.vuorojen jakoperusteet.pdf
liite_17_säännöt
liite 18_Vastuuhenk. ja laskujen hyv_20180801.pdf


 

Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat

Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00-15.00, ja laitetaan näkyville internettiin Kaavin kunnan kotisivuille, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Valtuusto 26.2.2019 § 2) (Jukka Tirkkonen)
Erkki Räsänen, vpj (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jorma Tiilikainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)