Sivistyslautakunta


Sivistyslautakunta huolehtii säädösten mukaisesti Kaavin kunnan sivistyspalveluiden kasvatus- ja opetustehtävistä sekä laaja-alaisesta nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä ottaen huomioon paikalliset ja vaikutusalueen erityispiirteet. Sivistyslautakunnan tehtäväalueet ovat: hallinto, päivähoito, peruskoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuritoimi ja joukkoliikenne.

Sivistyslautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sivistystoimenjohtaja ja valmistelevilla viranhaltijoilla on puheoikeus oman toimialan asioista.

Takaisin

Siv.ltk 10.3.2020

Sivistyslautakunnan kokous 10.3.2020, nro 2/2020

1.     LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
2.     PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  
3.    VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS  
4.    KANSALAISOPISTON MAKSUJEN PERUSTEET LUKUVUONNA 2020-2021 
5.    AVUSTUSKRITEERIEN UUDISTAMINEN  
6.    ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN  
7.    TÄYDENNYS KAAVIN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMAAN  
8.    ILMOITUSASIAT 

Lataa asiakirjat:

2_10032020
Liite 3_Toimintakertomus tp 2019
Liite 4_Avustusjärjestelmä


Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat
Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2017-2021 on Elvi Heikkinen (Valtuusto 26.2.2019 § 2)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2017-2021
Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Elvi Heikkinen, pj (Toivo Hartikainen 27.5.2020 lukien, Valtuusto 26.5.2020 § 17)
Jukka Tirkkonen vpj. 1.4.2020 lukien (Satu Lemettinen)
Maija Räsänen (Kaija Julkunen)
Tomi Tiilikainen (Jukka Voutilainen)
Jarkko Taskinen (Nina Väätäinen)