Sivistyslautakunta


Sivistyslautakunta huolehtii säädösten mukaisesti Kaavin kunnan sivistyspalveluiden kasvatus- ja opetustehtävistä sekä laaja-alaisesta nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä ottaen huomioon paikalliset ja vaikutusalueen erityispiirteet. Sivistyslautakunnan tehtäväalueet ovat: hallinto, päivähoito, peruskoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuritoimi ja joukkoliikenne.

Sivistyslautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sivistystoimenjohtaja ja valmistelevilla viranhaltijoilla on puheoikeus oman toimialan asioista.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivistyslautakunnan sihteeri
puh. 040 552 8061

Kokousajat
Sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Sivistyslautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2021-2025 on Jari Saario (Valtuusto 24.8.2021 § 42)

SIVISTYSLAUTAKUNTA VV. 2021-2025
Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)
Jari Saario, pj (Arto Vesterinen)
Pirjo Rahunen vpj. (Eero Klaavo)
Maija Räsänen (Hilkka Tiilikainen)
Yrjö Räsänen ero valt. 31.5.2022, Petri Mononen (Elvi Heikkinen)
Johanna Hämäläinen- Korhonen (Tomi Saario ero valt. 31.5.2022), (Yrjö Räsänen)