Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tiedoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa toimeen valinnasta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:

  • kunnanhallituksen jäsenet
  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijät
  • maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet

Sidonnaisuusilmoitukset

lisätty 20.12.2017/päivitetty 23.10.2018, 30.4.2019 ja 11.3.2020

Luottamushenkilöt
Viranhaltijat
Rekisteriseloste