Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennuslupahakemukset sekä neuvoa ja ohjata korjaus- ja uudisrakentamista. 

Rakennus- ja toimenpideluvat sekä ilmoituksen varaiset päätökset hyväksyy rakennustarkastaja.

Rakennusvalvonta palvelee ensisijaisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta.
 

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupapiste kattaa Kaavin kunnan rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten ja maisematyölupien hakemisen.

Palveluun rekisteröidytään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja sen käyttö on maksutonta. Luvanhakijaorganisaatiot voivat kuitenkin rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

Palvelun toimittaja on Cloudpermit Oy, jonka tavoitteena on vähentää byrokratiaa, vapauttaa aikaa ja tehdä ihmisten arjesta helpompaa.

Lupapisteen prosessikuvaus >>

Lupapisteen käyttöohjeet >>

Siirry Lupapistepalveluun >>


Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan taksat

Rakennustarkastajan  julkipanoilmoitukset rakennus- toimenpide- ja maisematyöluvista löytyvät viranhaltijapäätöksistä.

Rakennusvalvonnan lomakkeet
 

 

 

 

Yhteystiedot

Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostilla tai Lupapiste.fi -palvelun kautta. 

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri  
040 172 3588

Palvelusihteeri 
040 760 0186

Teknisen osaston yhteystiedot