Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennuslupahakemukset sekä neuvoa ja ohjata korjaus- ja uudisrakentamista. Rakennusvalvonnan lomakkeet löytyvät täältä.

Rakennus- ja toimenpideluvat sekä ilmoituksen varaiset päätökset hyväksyy rakennustarkastaja ja päätökset tehdään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen perjantai ja tarvittaessa useammin.


Rakennusjärjestys
Lomakkeet

Rakennustarkastajan  julkipanoilmoitukset rakennus- toimenpide- ja maisematyöluvista löytyvät viranhaltijapäätöksistä

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri  
puh. 040 172 3588
Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostilla. 

Palvelusihteeri 
puh. 040 760 0186

Teknisen osaston yhteystiedot