Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu valvoa rakennustoimintaa, käsitellä rakennuslupahakemukset sekä neuvoa ja ohjata korjaus- ja uudisrakentamista. Rakennusvalvonnan lomakkeet löytyvät täältä.

Rakennus- ja toimenpideluvat sekä ilmoituksen varaiset päätökset hyväksyy rakennustarkastaja ja päätökset tehdään pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen perjantai ja tarvittaessa useammin.


Rakennusjärjestys
Lomakkeet

Rakennustarkastajan päätökset lupa-asioissa:
Julkipanoilmoitukset:
- 8.5.2020, 14.5.2020, 22.5.2020, 29.5.2020, 5.6.2020, 12.6.2020, 17.6.2020, 18.6.2020, 29.6.2020

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri  
puh. 040 172 3588
Yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostilla. 

Palvelusihteeri 
puh. 040 760 0186

Teknisen osaston yhteystiedot