Pimeän taivaan hyödyntäminen osana vastuullisen matkailun kehittämistä -hankkeen toiminta on alkanut – mukaan voi tulla edelleen!

 

Kaavin ja Juuan kuntien sekä Tuusniemen teollisuus Oy:n yhteinen Pimeän taivaan hyödyntäminen osana vastuullisen matkailun kehittämistä -hanke on käynnistynyt. Hankkeella tavoitellaan täysin uutta matkailumuotoa alueelle sekä sesongin ja matkailijoiden viipymän pidentämistä. Hankkeen avulla pyritään edistämään profilointia ja linkittymistä lähialueiden vetovoimaisten matkailualueiden joukkoon keskittymällä pimeän taivaan hyödyntämiseen ja luonnollisen yön vetovoimaan. Anne Hyvärinen aloitti hankkeen projektikoordinaattorina 9.1.2023 ja on kiertänyt tapaamassa alueen yrittäjiä ja suunnitellut hankkeen koulutuksia. Vaikka hanke on jo käynnissä, mukaan otetaan vielä hankealueelta harvaan asutun maaseutualueen yrityksiä.

 

Hankkeen toimenpiteet

 

Pimeän taivaan kriteerien ja pimeän taivaan matkailuun sopivien alueiden määrittely

Hankkeessa selvitetään kuntien pimeän taivaan kriteerit täyttävät sekä pimeän taivaan matkailuun sopivat alueet. Tämä edellyttää mm. pimeyden mittauksia ja tulosten vertaamista satelliittidataan sekä pidempiaikaisten pimeän mittauspaikkojen valitsemista.

 

Selvitetään resurssit ja tunnistetaan kehittämistarpeet

Selvitetään toimijoiden kautta tarjonnan nykytila: mitä on valmiina pimeyden matkailullisen hyödyntämisen näkökulmasta, mitä puuttuu ja mitä kehitetään. Suoritetaan tarvekartoitus koko hankealueella ja kartoitetaan alueiden ja toimijoiden resurssit sekä ansaintalogiikka. Selvitetään Sustainable Travel Finland-sertifioinnin mahdollisuuksia alueella.

 

Koulutuksella ja yhteistyöllä tuloksia

Yhteistyössä on lähtökohtana toimijalähtöinen kehittäminen ja sitoutuminen. Koulutusten avulla lisätään toimijoiden ymmärrystä ja taitoja kestävän matkailun ja muiden matkailun osa-alueiden osalta.

Koulutusta järjestetään yhteiskehittämisestä, pimeän taivaan hyödyntämisestä matkailussa, kestävästä matkailusta, tiedolla johtamisesta, sertifioinneista ja palvelumuotoilusta sekä markkinoinnista. Hankkeeseen otetaan edelleen mukaan uusia harvaan asutun maaseutualueen yrittäjiä Juuan, Kaavin ja Tuusniemen kunnista.

 

Opintoretket, vierailut ja työpajat:

Lisäksi järjestetään opintoretkiä ja benchmarking-vierailuja sekä vierailukäyntejä ja kierroksia myös oman alueen kohteisiin ja pimeän taivaan katselupaikkoihin, joita arvioidaan yhdessä palvelumuotoilun avulla.

 

Rahoitus ja aikataulu

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 91 999,00 euroa. Hankkeen rahoitus on harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuun suunnattua kehittämistukea (HAMA). Hanketta rahoittavat Lapin Ely-keskus, jonka tuki on 90 % hankkeen rahoituksesta eli 82 799,00 euroa sekä Juuan, Kaavin ja Tuusniemen kunnat ja hankkeessa mukana olevat yritykset. Hanketta hallinnoi Kaavin kunta ja hankkeen kesto on 30.9.2023 saakka.

Ota yhteyttä:    Anne Hyvärinen, projektikoordinaattori, anne.hyvarinen@kaavi.fi, + 358 44 493 9342

 

Ota yhteyttä:   

Anne Hyvärinen, projektikoordinaattori
anne.hyvarinen@kaavi.fi
+ 358 44 493 9342