Perusturvalautakunta

Sosiaalitoimen hallinnon toteuttamisesta ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Perusturvalautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sosiaalijohtaja. Lisäksi kuntayhtymän johtava lääkäri toimii asiantuntijajäsenenä terveydenhuoltoa koskevissa asioissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Takaisin

Perusturvaltk. 26.9.2018

1. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
 
2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
 
3. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA, KOLMANNESVUOSISELVITYS 2018
 
4. ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA
 
5. EI JULKINEN
 
6. HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI – KOKEILUN SÄÄNTÖKIRJAN HYVÄKSYMINEN
 
7. PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019
 
8. TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
 
9. MUUT MAHDOLLISET ASIAT
 

Lataa asiakirjat:

Perusturvaltk 26.9.2018
Liite 6_ toteuma
Liite 8_sääntökirja
Liite 9_ TA 2019


 

Perusturvalautakunnan sihteeri
Puh. 040 700 2108

KOKOUSAJAT

Perusturvalautakunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Perusturvalautakunnan kokoukset eivät ole julkisia, ellei perusturvalautakunta toisin päätä.

Perusturvalautakunnan pöytäkirja on hallintoasioiden osalta yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä klo 9.00-13.00 sosiaalitoimistossa.

PERUSTURVALAUTAKUNTA vv. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Jarkko Taskinen, pj. (Taina Vilkman)  
Kaija Julkunen, vpj (Teijo Hassinen)
Elvi Heikkinen (Antti Miettinen)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen, Valtuusto 29.4.2019 § 12 )
Olavi Kainulainen (Satu Lemettinen)