Perusturvalautakunta

Sosiaalitoimen hallinnon toteuttamisesta ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.
Perusturvalautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sosiaalijohtaja. Lisäksi kuntayhtymän johtava lääkäri toimii asiantuntijajäsenenä terveydenhuoltoa koskevissa asioissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Perusturvalautakunnan sihteeri

KOKOUSAJAT

Perusturvalautakunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Perusturvalautakunnan kokoukset eivät ole julkisia, ellei perusturvalautakunta toisin päätä.

Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

PERUSTURVALAUTAKUNTA vv. 2017-2021

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Jarkko Taskinen, pj. (Taina Vilkman)  
Kaija Julkunen, vpj (Teijo Hassinen)
Elvi Heikkinen (Antti Miettinen)
Päivi Kostilainen (Tomi Tiilikainen, Valtuusto 29.4.2019 § 12 )
Olavi Kainulainen (Satu Lemettinen)