Perusturvalautakunta

Sosiaalitoimen hallinnon toteuttamisesta ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä vastaa perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Perusturvalautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä sosiaalijohtaja. Lisäksi kuntayhtymän johtava lääkäri toimii asiantuntijajäsenenä terveydenhuoltoa koskevissa asioissa.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Perusturvalautakunnan sihteeri

ma.toimistosihteeri, p. 040 7005803

 

KOKOUSAJAT

Perusturvalautakunnan kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Perusturvalautakunnan kokoukset eivät ole julkisia, ellei perusturvalautakunta toisin päätä.

Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

PERUSTURVALAUTAKUNTA vv. 2021-2025

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet):

Elvi Heikkinen, pj. (Yrjä Räsänen, ero valt. 31.5.2022), (Antti Miettinen)
Olavi Kainulainen, vpj (Tanja Butilkin)
Päivi Miettinen (Katja Savolainen)
Tapani Tirkkonen (Harri Viljaharju )
Päivi Kostilainen (Pirjo Rahunen)