Perusopetus

Kaavin kunta järjestää perusopetusta 0-6 luokille Kaavin koululla. Kaavin kunnan perusopetuksen tavoitteena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.  

Perusopetuksen OPS 1.8.2016

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/216380/perusopetus/tiedot

Ilmoittautuminen/hakeminen lähikouluun

Koulunkäyntioikeuden hakeminen muuhun kuin lähikouluun

Opettajat, lukuvuosi 2019-2020:
Esiopetus; Kostilainen Päivi 040 553 7559
1.A. Keronen Saila, 040 552 1372
1.B. Kontturi Heini, 040 552 2146
2.A. Vanhanen Marita, 040 552 7815
2.B. Pesonen Mari, 040 753 0267
3 Piipponen Pasi, 044 753 0264
4 Räsänen Seppo, 040 552 5681
5 Kostilainen Lasse, 040 552 3826
6 Pitkänen Pasi, 050 548 2723

Inkinen Jatta, 044 753 0289
Timonen Sari (EN, RU), 044 753 0271

Erityisopetus E.-2.lk; Hartikainen Riitta, 040 831 3299
Erityisopetus 3.-4.lk; Tuunainen Anna-Kaisa, 040 701 6680
Erityisopetus 5.-6.lk;  040 090 2011

Pienten lasten koulu -hanketyöntekijä

Peltola Minna, 044 7530284

Yhteystiedot

Rehtori

Teemu Laasanen, 044 7530295

Opettajien huone

Pirkko Niiranen, 040 745 3048