Perusopetus

Kaavin kunta järjestää perusopetusta 0-6 luokille Kaavin koululla. Kaavin kunnan perusopetuksen tavoitteena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.  

Perusopetuksen OPS 1.8.2016

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/216380/perusopetus/tiedot

Ilmoittautuminen/hakeminen lähikouluun

Koulunkäyntioikeuden hakeminen muuhun kuin lähikouluun

Opettajat, lukuvuosi 2019-2020:
Esiopetus; Kostilainen Päivi, Mannberg Laura 040 553 7559
1.A. Keronen Saila, 040 552 1372
1.B. Kontturi Heini, 040 552 2146
2.A. Vanhanen Marita, 040 552 7815
2.B. Pesonen Mari, 044 753 0267
3 Piipponen Pasi, 044 753 0264
4 Räsänen Seppo, 040 552 5681
5 Rautakorpi Päivi, 040 552 3826
6 Pitkänen Pasi, 050 548 2723

Inkinen Jatta, 044 753 0289
Timonen Sari (EN, RU), 044 753 0271

Erityisopetus E.-2.lk; Hartikainen Riitta, 040 831 3299
Erityisopetus 3.-4.lk; Tuunainen Anna-Kaisa, 040 701 6680
Erityisopetus 5.-6.lk;  Niiranen Pirkko, 040 090 2011

Pienten lasten koulu -hanketyöntekijä

Peltola Minna, 044 7530284

Yhteystiedot

Rehtori

Teemu Laasanen, 044 7530295

Opettajien huone

040 745 3048