Perusopetus

Kaavin kunta järjestää perusopetusta 0-6 luokille Kaavin koululla. Kaavin kunnan perusopetuksen tavoitteena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.  

Kaavin perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016

Ilmoittautuminen/hakeminen lähikouluun

Koulunkäyntioikeuden hakeminen muuhun kuin lähikouluun

Lupa-anomus koulusta poissaoloon (yli 3 päivän poissaolo)

Opettajat lukuvuosi 2019-2020:

Sivistyspalvelujen yhteystiedot

 

 

Yhteystiedot

Rehtori

044 7530295

Opettajien huone

040 745 3048

Sivistyspalvelujen yhteystiedot