Kaavin koulu

 

Ajankohtaista

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt

Valtioneuvoston linjauksen mukaan Kaavin koulun tilat ovat suljettuna 13.5.2020 saakka ja lähiopetus keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Valtioneuvoston 20.3.2020 julkaiseman uuden linjauksen mukaan vastaisuudessa kaikki esioppilaat ja peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös esioppilaita ja 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

------------------------------------------

Esiopetukseen ja perusopetuksen 1.luokalle ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta vuonna 2014 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 12.8.2020 ja sitä järjestetään esi- ja perusopetuksen työ- ja vapaapäivä -kalenterin mukaisesti. Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan suoraan esiopetuksen kautta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on postitettu vuonna 2014 syntyneiden kaavilaisten lasten koteihin viikolla 6. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa täytettynä 26.3.2020 mennessä sivistystoimistoon.

Esiopetukseen ilmoittautuminen 

-------------------------------

A1-kielen opetus vuosiluokilla 1-2

Opetushallitus on päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelmaa koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2. Kaavin Sivistyslautakunta on hyväksynyt 2.12.2019 § 35 peruopetuksen paikallisen opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset sekä Kaavin perusopetuksen tuntijaon, jotka astuvat voimaan 1.1.2020.

Lisätietoa muutoksesta ja opetuksen sisällöstä:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2
Kaavin perusopetuksen tuntijako
Paikalliseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan tehtävät muutokset ja täydennykset

 

----------------------------------------


Kaavin kunta järjestää perusopetusta 0-6 luokille Kaavin koululla. Kaavin koulun uudet lisätilat ja liikuntasali valmistuivat vuonna 2016. Koulu muodostuu uudesta siivestä, sekä vanhan puolen koulurakennuksesta. Koulun uudessa siivessä on neljä luokkaa, neuvottelutila, monitoimitila sekä opettajainhuone. Koululla on myös sivistyspalvelujen palvelusihteerin toimisto. Lasikäytävä yhdistää vanhan ja uuden puolen. Lasikäytävälle on rakennettu oppilaille viihtyisä kirjastotila. Vanhalla puolella on kahdeksan luokkahuonetta.  Kaavin koululla on oppilaita tällä hetkellä 170.

Ensimmäinen kansakoulu perustettiin Kaavin kirkonkylälle vuonna 1876. Nykyinen koulurakennus rakennettiin 1932 ja peruskorjattiin perusteellisesti alkuperäistä rakennustyyliä kunnioittaen 1997-1998. Koulu on suojelukohde.

Kaavin koulun lisätilat ja liikuntasalit aputiloineen otettiin käyttöön syksyllä 2016, josta alkaen alakouluopetus toteutetaan kokonaan kirkonkylällä.
 

Ruokalistat ja tietoa erityisruokavaliosta

Kaavin koulun järjestyssäännöt

Kaavin koulun työ- ja vapaapäivät, lukuvuosi 2019-2020

Kaavin koulun työ- ja vapaapäivät, lukuvuosi 2020-2021

Helmi

Lupa-anomus koulusta poissaoloon (yli 3 päivän poissaolo)

Sivistyspalvelut

Peruskoulun 7-9 luokat

Kaavin yläkouluopetus (peruskoulun 7-9 luokat) kuuluu hallinnollisesti Tuusniemen kunnan organisaatioon. Vuosiluokkien 7-9 opetus tapahtuu Tuusniemellä, Tuusniemen yhtenäiskoulussa.

Lisätietoa koulusta sekä yhteystiedot löydät Tuusniemen yhtenäiskoulun nettisivuilta.

 

 

Yhteystiedot:

Kaavintie 24 A
73600 KAAVI

Rehtori
puh. 044 753 0295

Opettajienhuone
puh. 040 745 3048
 

Sivistyspalvelujen yhteystiedot