Lasten varhaiskasvatus

Kaavilla järjestetään päivähoitoa kirkonkylän päiväkodissa ja kotona tapahtuvana perhepäivähoitona. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on tällä hetkellä yksi.
Hoitopaikka järjestetään päivähoitolain velvoitteen mukaan neljässä kuukaudessa sen hakemisesta ja kahdessa viikossa, mikäli hoidon tarve ei ole ollut ennakoitavissa esim. työllistymisen vuoksi. Hakemukset päivähoitoon voi jättää päivähoitotoimistoon.

Kaavin kunnan varhaiskasvatuksen maksu peritään 1.2.2019 alkaen vain perheen ensimmäisen lapsen osalta, perheen muista sisaruksista asiakasmaksuja ei peritä ollenkaan. Maksun perimättä jättäminen koskee vain kunnassa kirjoilla olevia perheitä ja lapsia.

Varhaiskasvatukseen kuuluu myös esiopetus. Esiopetus järjestetään Kaavin koululla.

Kaavin kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 2017-2020

Lomakkeet löydät täältä.
Päivähoitomaksut  (Tiedosto lisätään)

Erityisruokavaliosta löydät tietoa täältä 
 

 

 

Yhteystiedot

Päivähoidonohjaaja
Koulutie 1 C as 2
Puh. 044 753 0269

Varhaiskasvatuksen varallaolo puh. 0400 745 943
(akuutit hoitomuutokset ja poissaoloilmoitukset, viikonloppupäivystys su klo 16-17)

Lastentarhanopettajat

040 550 6072 (Vintiö 1-2)
040 849 6255 (Vekkuli)
044 753 0260 (Pikku-Pirpana)
044 740 6072 (Pirpana, 31.5.2020 saakka)

Sivistysosaston yhteystiedot

KOULUTIEN PÄIVÄKOTI

PIRPANA
Koulutie 1 C as 3-4
73600 KAAVI
Puh. 0400 469 501

PIKKU-PIRPANA
Koulutie 1 A as 1
73600 KAAVI
Puh. 040 752 2321

VUOROPÄIVÄKOTI VEKKULI
Koulutie 1 C as. 5-6
73600 KAAVI
Puh. 0400 469 283

VINTIÖ
Koulutie 1 C as. 1-2
73600 KAAVI
Puh. 0400 470 245

VINTIÖ 2
Koulutie 1 A as 6
73600 KAAVI
Puh. 044 753 0293